Servicii

Cetățeni români

Cetăţeni UE, membri de familie, protecţie internațională

Cetățeni din state terțe

Proceduri pentru străinătate

Verificare stadiu solicitare

Prezentare

j
CNRED recunoaşte şi echivalează actele de studii obţinute în străinătate, elaborează regulamente şi metodologii, vizează actele de studii din învățământul superior și reprezintă România în cadrul instituțiilor UE

Proiecte

Proiecte finanțate prin programul Erasmus+ și alte fonduri europene

Sistemul de educație din România

Învățământul preuniversitar este parte integrantă a învățământului național constituit ca sistem, reunind unitățile de învățământ de stat

Informații pentru cetățeni Ucraineni

Ministerul Educației te informează cu privire la măsurile de sprijin educațional acordate cetățenilor (elevi, studenți, doctoranzi) afectați

Informarea corectă – cheia recunoaşterii studiilor

Informarea corectă – cheia

recunoaşterii studiilor

Servicii

Cetățeni români

Cetăţeni UE, membri de familie, protecţie internațională

Cetățeni din state terțe

Proceduri pentru străinătate

Verificare stadiu solicitare

Noutăţi

Inițiative europene în domeniul recunoașterii calificărilor, pe agenda de discuții cu mediul universitar din România

Microcertificările și cataloagele de cursuri online pe agenda proiectului european OCTRA 2

Loading