Adeverinţa de conformitate cu Directiva 2005/36/CE pentru cadrele didactice din învăţământul superior

Pentru profesia de cadru didactic învăţământ superior, referitor la eliberarea adeverinţei de conformitate cu Directiva 2005/36/CE, contactaţi Direcția Management Programe Universitare din cadrul Direcției Generale Învățământ Universitar:

Marilena-Aura DIN
Consilier pentru învățământ superior
Str. General Berthelot, nr. 28-30, cam. 18
Tel.: 021 4056200 / 021 4056300 interior 1237 / 1325
marilena.din@edu.gov.ro

Începând cu data de 7 august 2019, în conformitate cu Ordinul de Ministru nr. 4697 / 2019, dosarele pentru cetăţenii care au studiat în România și solicită eliberarea adeverinţei de conformitate cu Directiva 2005/36/CE, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învăţământ superior în străinătate, sunt primite de Direcția Generală Învățământ Universitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Procedura pentru Eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare, pentru cetăţenii care au studiat în România, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învăţământ superior în străinătate este operațională în Punctul de Contact Unic Electronic.

Loading