Adeverinţe privind sistemul de învăţământ din România

Depunere dosar

CNRED eliberează adeverinţe pentru recunoașterea în străinătate a studiilor efectuate în România cu privire la structura sistemului preuniversitar şi superior de învăţământ, statutul unei instituţii de învăţământ, drepturile academice şi profesionale ale unei diplome, informaţii privind sistemul de notare, cât şi de confirmare a autenticităţii unei diplome.

Acte necesare

Acte necesare

1. Cerere – pentru depunere dosar în format fizic

2. Actul de studii eliberat de o unitate de învățământ sau instituție de învățământ superior și/sau situație școlară/foaie matricolă/supliment la diplomă, dacă este cazul  – în copie

 • pentru actul de studii vizat de Autoritatea competentă (actele de studii de nivel preuniversitar sunt vizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean / Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, iar actele de studii de nivel universitar sunt vizate de CNRED) nu sunt necesare verificări suplimentare.
 • pentru actele care nu au fost vizate de ISJ sau CNRED, vor fi efectuate verificări la instituția emitentă a actelor de studii sau, acolo unde există, în baze de date electronice.

  3. Documente personale de identificare, în copie:

  • paşaport
  • actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
  • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi)

   4. Taxa de evaluare de 50 de lei

   Taxele, în lei, se pot achita:

   • la casieria CNRED

   program de luni până joi, între orele 9:00-12:00, 13:00-15:00

   • prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

   Beneficiar: Ministerul Educaţiei
   Cod de identificare fiscală: 13729380
   Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
   Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
   Cod SWIFT: TREZROBU
   Cod BIC: TREZ

    prin Ghișeul.ro            persoane fizice               persoane juridice   

    

   Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

   Beneficiar: Ministerul Educaţiei
   Cod de identificare fiscală: 13729380
   Banca: Banca Comercială Română – BCR, sucursala Universitate
   Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
   Cod SWIFT: RNCBROBU
   Cod BIC: RNCB

   Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu – euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

   ImportantPe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

   Această adeverință nu înlocuiește procedura de autentificare a actelor de studii, așa cum este ea prevăzută prin procedura de Supralegalizare sau aplicare a Apostilei de la Haga.

   Verificați stadiul dosarului accesând www.cnred.edu.ro/ro/dosare/

   Evaluare documente

   Evaluare documente

   Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.

   Verificați stadiul dosarului accesând Verificare stadiu dosar

   Eliberare adeverință

   Eliberare adeverinţă

   • în format electronic, prin platforma PCUe, pentru dosarele depuse online
   • la sediul CNREDprogram: Luni – Joi, 09:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

   Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
   Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

   • prin poştă, la adresa indicată în cerere
   • prin curier rapid – cu plata la destinație – serviciul de curierat este contractat de către solicitant

   Adeverința se eliberează titularului, unei persoane împuternicite sau unei instituții împuternicite de către titular.

   Contact

   Alina ARHIRE, consilier

   E-mail alina.arhire@edu.gov.ro

   Telefon: 021 405 62 69, Fax: 021 313 10 13

   Învăţământ preuniversitar

   Alina NISTOR, consilier

   Adresa e-mail: alina.nistor@edu.gov.ro

   Telefon: 021 405 63 12, Fax: 021 313 10 13

   Învăţământ superior

   Eliberare adeverințe

   E-mail: florica.oancea@edu.gov.ro

   Telefon: 021 405 63 23, Fax: 021 313 10 13

   Tutorial video pentru transmiterea online a dosarelor, prin intermediul Punctului de Contact Unic electronic

   Loading