Apostilare

Apostila este o ștampilă sau un certificat eliberat de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în tara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenției.

Scopul eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

Procedura de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative emise de autorități ale administrației publice centrale sau locale, precum și de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor competente stricte stabilite prin lege, se desfasoară prin intermediul biroului apostilă organizat în cadrul instituțiilor prefectului.

Eliberarea apostilei, pentru actele originale, este gratuită și se realizează de către institutia prefectului din județul în care:

  • titularul actului sau soțul/soția ori o ruda pâna la gradul II a acestuia are domiciliul/ultimul domiciliu;

sau

  • emitentul actului are sediul.

Prin excepție, certificatele de cazier judiciar și certificatele de stare civilă se pot apostila la orice instituție a prefectului.

Pentru informații suplimentare privind apostilarea actelor originale (adrese, program cu publicul etc.) vă rugăm să accesați paginile de internet ale Instituțiilor Prefectului din România: httpss://www.gov.ro/ro/guvernul/organizare/prefecturi

Pentru informații suplimentare privind apostilarea copiilor legalizate sau a traducerilor legalizate, vă rugăm să accesați pagina de internet a Uniunii Notarilor din România: https://www.uniuneanotarilor.ro/?p=4.3 sau a Camerei Notarilor Publici pe raza căreia își desfășoară activitatea Biroul Notarial care a efectuat legalizarea.

Lista statelor semnatare ale Convenției de la Haga poate fi consultată la adresa httpss://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

Lista statelor în care a fost implementat sistemul electronic e-apostila de verificare on-line a apostilelor aplicate poate fi consultată la adresa httpss://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/operational-e-registers

În vederea recunoașterii, într-un stat semnatar al Convenției de la Haga, a actelor de studii și a anexelor la actele de studii obținute în România, în funcție și de cerințele specifice ale fiecărui stat, se pot efectua următorii pași:

Loading