Atestarea pregătirii şi experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României pentru profesiile menționate în Anexa IV a Directivei 2005/36/CE

Procedura de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE se aplică de Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv a municipiului Bucureşti aflate în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin eliberarea unui atestat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul nr. 134/2016 emis de Ministerul Muncii și Justiţiei Sociale.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 96/2016 pentru certificatele eliberate de furnizorii de formare profesionala în conformitate cu O.G. nr. 129/2000, autoritățile competente sunt Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv a municipiului Bucureşti aflate în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Loading