Autorități competente

Autoritatea competentă reprezintă orice autoritate sau instanţă autorizată în mod special de un stat membru să elibereze ori să primească titluri de calificare sau alte documente ori informaţii, precum şi să primească cereri şi să ia decizii în legătură cu profesiile reglementate din aria lor de competenţă.

Autorităţile competente din România care emit certificatul de conformitate pentru profesiile reglementate sectorial

Ministerul Sănătăţii
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
Colegiul Medicilor Veterinari din România
Ordinul Arhitecţilor din România

Lista autorităţilor competente pentru profesiile reglementate din România

Agricultură-veterinar
 1. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor  profesii in domeniul sanitar-veterinar: asistent veterinar, tehnician veterinar
 2. Colegiul Medicilor Veterinari – medic veterinar
Construcţii
 1. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  profesii în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei şi geodeziei: inginer geodez, inginer cadastru, tehnician cadastru, inginer topograf, tehnician topograf, inginer cartograf, tehnician cartograf, inginer topograf minier, tehnician topograf minier, subinginer geodez, subinginer cadastru, subinginer topograf, subinginer cartograf, subinginer topograf minier, ofiţer topograf, ofiţer artilerie (cu adeverinţa de echivalare a studiilor în domeniul topografiei şi cadastrului funciar), ofiţer cartograf, geograf cu specializarea cartografie
 2. Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat – stivuitorist, macaragiu
 3. Inspectoratul de Stat în Construcții – Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – diriginte de şantier, responsabil tehnic cu execuţia
 4. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură – Direcția Tehnică  profesii în domeniul construcţiilor: verificator de proiect atestat, expert tehnic atestat, auditor energetic pentru clădiri
 5. Institutul Național al Patrimoniului – restaurator
 6. Ordinul Arhitecţilor din România – arhitect
 7. Registrul Urbaniştilor din România – urbanist
Educaţie
 1. Ministerul Educaţiei – Direcția Generală Management Resurse Umane și Rețea Școlară  cadru didactic învăţământ preuniversitar: educator-puericultor, profesor pentru învăţământ preşcolar/educator/educatoare, profesor pentru învăţământul primar/învăţător/învăţătoare, profesor, profesor itinerant şi de sprijin, profesor educator, profesor-psihopedagog/psihopedagog/profesor de psihodiagnoză, profesor-psiholog şcolar/psiholog, profesor-logoped/logoped, profesor kinetoterapeut, profesor de educaţie specială, profesor preparator nevăzător, profesor-antrenor/antrenor, profesor documentarist
 2. Ministerul Educaţiei – Direcţia Generală Învăţământ Universitar – cadru didactic învăţământ superior: profesor universitar, conferenţiar universitar, lector universitar/şef de lucrări, asistent universitar
Justiţie
 1. Consiliul de Mediere – mediator
 2. Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România – consilier în proprietate industrială autorizat
 3. Ministerul Justiţiei – interpret şi traducător autorizat, consilier juridic, expert tehnic judiciar, consilier de probaţiune, expert criminalist
 4. Uniunea Naţională a Barourilor din România – avocat
 5. Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România – practician în insolvenţă
Sănătate şi asistenţă socială
 1. Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali – asistent social
 2. Colegiul Psihologilor din România – psiholog
 3. Ministerul Muncii şi Protecției Sociale – Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi – interpret limbaj mimico-gestual, interpret limbaj specific persoanei cu surdocecitate, asistent personal profesionist al persoanei cu handicap
 4. Ministerul Muncii şi Protecției Sociale – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie – asistent maternal
Transporturi
 1. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – profesii în domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale, rutiere şi feroviare
 2. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Direcția Transport Rutier – lector necesar procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere
 3. Autoritatea Aeronautică Civilă Română  profesii în domeniul transporturilor aeriene: controlor trafic aerian dirijare, controlor trafic aerian informare, personal tehnic aeronautic, navigator aerian, mecanic navigant, operator radio navigant, însoţitor de bord, pilot avion, pilot elicopter, dispecer operaţiuni de zbor, responsabil radiocomunicaţii, pilot planor, pilot balon liber, meteorolog aeronautic tehnician, personal aeronautic pentru protectia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice PNA-TC, meteorolog aeronautic, prognozist, personal aeronautic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţiei (PNA-TC), inginer de recepţie şi control aeronave, inginer de recepţie şi mijloace PNA-TC, auditor de securitate a aviaţiei civile
 4. Autoritatea Navală Română  profesii în domeniul transporturilor maritime: căpitan maritim portuar, ofiţer punte maritim portuar, şef mecanic maritim portuar, ofiţer mecanic maritim portuar, ofiţer electrician maritim portuar, ofiţer punte maritim aspirant, ofiţer mecanic maritim aspirant, ofiţer electrician maritim aspirant, timonier, motorist, marinar, şef de echipaj maritim, conducător de şalupă maritimă, electrician de bord maritim, fitter, pompagiu ; profesii în domeniul transporturilor fluviale: marinar, căpitan fluvial categoria A, căpitan fluvial categoria B, timonier fluvial, şef mecanic fluvial, mecanic, conducător de şalupă fluvială, sef de echipaj fluvial, marinar, marinar stagiar, mecanic stagiar, electrician de bord, comandant, ofiţer punte secund, ofiţer punte, şef mecanic, ofiţer mecanic secund, ofiţer mecanic, şef electrician maritim, ofiţer electrician maritim, pilot de mare largă, pilot maritim, pilot maritim aspirant, meteorolog
 5. Autoritatea Rutieră Română  profesii în domeniul transporturilor rutiere: manager de transport, consilier de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase, conducător de autovehicule care transportă mărfuri periculoase, conducător auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, conducător auto care efectuează transport rutier public de persoane, conducător auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite, conducător auto care efectuează transport rutier în regim de taxi, profesor de legislaţie rutieră, instructor de conducere auto, auditor de siguranţă rutieră
 6. Registrul Auto Român – inspector ITP, conducător de ateliere din domeniul reparaţiilor şi/sau reglărilor funcţionale a vehiculelor rutiere, dezmemebrării vehiculelor scoase din uz, precum şi din domeniul înlocuirii de şasiuri /caroserii ale vehiculelor
 7. Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară  profesii în domeniul transporturilor feroviare: mecanic locomotivă, dispecer de trafic

Loading