Centrele membre ale rețelelor NARIC s-au reunit, în data de 29 noiembrie a.c., la Bruxelles, cu prilejul reuniunii anuale organizată de către Comisia Europeană, cu sprijinul Consiliului European și UNESCO.

Reuniunea a marcat aniversarea a 35 de ani de la data înființării rețelei NARIC, 25 de ani de la data înființării releței ENIC și 15 ani de la data adoptării Chartei rețelelor, prilej cu care au fost prezentate cele mai importante momente și acțiuni inițiate și implementate pentru recunoașterea studiilor, concomitent cu viitoarele proiecte centrate pe mobilitatea academică și internaționalizarea învățământului superior.

Rețeaua NARIC (Centrele Naționale pentru Recunoașterea Academică și Informare) a fost înființată în anul 1984, secretariatul acesteia fiind asigurat de Comisia Europeană și are membri statele Uniunii Europene. Centrele NARIC sprijină și oferă asistență pentru implementarea Convenției de la Lisabona privind recunoașterea studiilor de către autoritățile naționale competente din statele semnatare ale Convenției. Totodată, ele servesc drept mecanism de cooperare multilaterală în cadrul regiunii UNESCO Europa și America de Nord și asigură legătura cu alte regiuni UNESCO.

Rețeaua ENIC (Rețeaua europeană a centrelor naționale de informare) a fost înființată în anul 1994, în colaborare cu UNESCO și Consiliul Europei, în calitate de co-secretariat. Această rețea reunește țările semnatare ale Convenției de la Lisabona, având aceleași atribuții precum Centrele NARIC.

În prezent, rețeaua ENIC-NARIC numără 55 de state membre și este un exemplu de bune practici în recunoașterea studiilor pentru dezvoltarea unor noi rețele regionale în baza Convențiilor privind recunoașterea studiilor pentru Asia, Orientul Mijlociu, Africa sau America Latină.

Centrul român NARIC a fost creat la 1 decembrie 1995, în baza Acordului no. 95-PECO-SOC-0019 încheiat cu Comisia Europeană, ca parte componentă a Agenţiei Naționale SOCRATES. În calitate de membru al rețelelor ENIC/NARIC, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor asigură la nivel național și internațional un schimb permanent de informații și asistență cu privire la sistemul de educație și statutul juridic al instituțiilor de învățământ din străinătate, formare, precum și condițiile specifice acestor instituții pentru obținerea actelor de studii.

Pentru mai multe informații despre cele două rețele, accesați www.enic-naric.net

Loading