ENIC-NARIC 2018Reprezentanții CNRED au participat, în perioada 17-19 iunie a.c., la Praga, la cea de-a 25-a reuniune comună anuală a Rețelelor Centrelor naționale de recunoaștere ENIC-NARIC, organizată de Comisia Europeană, Consiliul Europei, UNESCO și Ministerul Educației, Tineretului și Sportului din Republica Cehă.

Agenda reuniunii a inclus teme precum: dezvoltarea Spațiului European al Educației, asigurarea calității, migrația și instituțiile de învățământ superior, Pașaportul european al calificărilor pentru refugiați, cooperarea regională, recunoașterea automată sau inovarea și digitalizarea în procesul de recunoaștere.

Reprezentanții CNRED au participat în mod activ la dezbaterile și workshop-urile organizate, manifestându-și interesul, printre altele, pentru temele privind recunoașterea calificărilor refugiaților, recunoașterea online, cooperarea regională și internațională, în acest ultim caz, fiind prezentate rezultatele proiectului Calitatea și Impactul Rețelelor de Recunoaștere (IMPACT – Erasmus +), organizat de NUFFIC Olanda în cadrul căruia CNRED a evaluat Centrul omolog din Ierusalim, Israel.

Următoarea reuniune comună a Rețelelor Centrelor naționale de recunoaștere ENIC-NARIC va avea loc în iunie 2019, la Köln, Germania.

#IMI10 Visual Report

Loading