În calitatea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor de membru al Rețelelor ENIC-NARIC, reprezentanții CNRED au participat, în perioada 20 – 21 iunie 2022, la Dublin, Irlanda, la Reuniunea comună anuală a Centrelor membre ale Rețelelor ENIC-NARIC (Centrele Naționale pentru Recunoaștere Academică și Informare), organizată de către Comisia Europeană, cu sprijinul Consiliului European, UNESCO și a Centrului omolog din Irlanda.

Pe parcursul celor două zile dedicate politicilor de recunoaștere a studiilor pe plan european și internațional, workshop-urile organizate au inventariat temele de interes actual pentru comunitatea academică și angajatori, precum: Universitățile Europene și asigurarea calității, digitalizarea fluxurilor de recunoaștere, utilizarea și recunoașterea microcertificărilor, implementarea recunoașterii automate pentru asigurarea accesului la continuarea de studii, Pașaportul european al calificărilor pentru refugiați, diseminarea Convenției globale privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior și a unor convenții regionale, precum Tokyo pentru regiunea Asia-Pacific, Addis-Abeba pentru Africa etc.

Reuniunea din acest an a fost marcată de aniversarea a 25 de ani de la semnarea Convenției de Recunoaștere de la Lisabona, în anul 1997, prilej cu care s-a reiterat referința acestui act în politicile de reglementare în domeniul recunoașterii elaborate de Centrele ENIC-NARIC, poziționând beneficiarul acestor politici între drepturi și obligații, subliniind importanța asigurării unui tratament egal și transparent în cadrul procedurilor de recunoaștere, concomitent cu consolidarea rețelelor ENIC-NARIC și a rolului acestora în cooperarea regională și interregională.

banner reuniune ENIC-NARICbanner CNRED

*

Rețeaua NARIC a fost înființată în anul 1984, Secretariatul acesteia fiind asigurat de Comisia Europeană având ca membri statele Uniunii Europene. Centrele NARIC sprijină și oferă asistență pentru implementarea Convenției de la Lisabona privind recunoașterea studiilor de către autoritățile naționale competente din statele semnatare ale Convenției. Totodată, acestea servesc drept mecanism de cooperare multilaterală în cadrul regiunii UNESCO Europa și America de Nord, asigurând, totodată, legătura cu alte regiuni UNESCO.

Rețeaua ENIC (Rețeaua europeană a centrelor naționale de informare) a fost înființată în anul 1994, în colaborare cu UNESCO și Consiliul Europei, care dețin co-secretariatul. Această Rețea reunește țările semnatare ale Convenției de la Lisabona, având aceleași atribuții ca și Rețeaua NARIC.

În prezent, Rețeaua ENIC-NARIC numără 55 de state membre, fiind un exemplu de bune practici în recunoașterea studiilor pentru dezvoltarea unor noi rețele regionale în baza Convențiilor privind recunoașterea studiilor pentru Asia, Orientul Mijlociu, Africa sau America Latină.

Centrul român NARIC a fost creat la 1 decembrie 1995, în baza Acordului no. 95-PECO-SOC-0019 încheiat cu Comisia Europeană, ca parte componentă a Agenţiei Naționale SOCRATES.

În calitate de membru al Rețelelor ENIC-NARIC, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor are atribuții în recunoașterea diplomelor și asigură, la nivel național și internațional schimbul permanent de informații și asistență cu privire la sistemul de educație și statutul juridic al instituțiilor de învățământ din străinătate, dar și din România.

Loading