Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a participat astăzi, 11 iunie, alături de reprezentanții Centrelor ENIC-NARIC din Letonia, Lituania, Marea Britanie, Armenia și Bulgaria, la a doua reuniune de lucru online a proiectului QUATREC 2 („Compararea calificărilor pentru o recunoaștere echitabilă 2”).

Obiectivul proiectului este acela de a facilita utilizarea rezultatelor învățării în evaluarea calificărilor din învățământul superior, în proiectarea posturilor și în evaluarea competențelor candidaților de către angajatori. Un alt scop al proiectului este acela de a elabora o metodologie de formulare a rezultatelor învățării care să sprijine instituțiile de învățământ superior în procesul de planificare și implementare a programelor de studii.

În cadrul întâlnirii de lucru, reprezentanții Centrelor au prezentat partenerilor de proiect progresele proiectului QUATREC 2, respectiv stadiul de implementare a activităților proiectului, în special cu privire la realizarea profilului de țară ce cuprinde informații despre cadrul normativ și bunele practici existente la nivel național în formularea rezultatelor învățării de către instituțiile de învățământ superior pentru programele de studii de licență și master.

Reuniunea s-a încheiat cu prezentarea activităților programate până la următoarea întâlnire a partenerilor, ce va fi găzduită de CNRED în cursul acestui an.

Ministerul Educației, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, este partener în proiectul european QUATREC 2 – Comparing qualifications for reliable recognition 2, destinat membrilor rețelei Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC și finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea 3 și coordonat de Centrul ENIC-NARIC din Letonia.

Pentru mai multe informații, accesați https://www.aic.lv/portal/en/par-aic/projects/quatrec-2

Loading