În data de 24 septembrie a.c., reprezentanții CNRED au participat la reuniunea tematică dedicată accesului la educație a refugiaților pe teritoriul României, organizată la București de către Consiliul Național pentru Refugiați din România.

Contribuția CNRED la eveniment a avut drept scop prezentarea modalităților de recunoaștere a studiilor în vederea accesului la învățământul superior din România, în contextul temelor dezbătute cu acest prilej: Cadrul legislativ actual privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European; Învățarea limbii române; Înscrierea și continuarea studiilor în învățământul primar, secundar și superior.

Schimbul de bune practici a subliniat faptul că noile propuneri legislative îmbunătățesc condițiile actuale și facilitează continuarea studiilor, colaborarea dintre autoritățile statului și ONG-uri constituind și în viitor un element esențial al integrării facile și eficiente a acestor categorii de persoane.

Loading