În perioada 23-25 octombrie a.c., CNRED a organizat la Universitatea Politehnică din București o nouă sesiune de instruire pentru autoritățile înregistrate în Sistemul de Informare al Pieței Interne (IMI) și în Baza de Date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate (RegProf).

Reprezentanții CNRED au furnizat training pentru instituţiile de învăţământ superior, Inspectoratele Şcolare Judeţene, Agențiile Județene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene și Autoritățile Competente pentru profesiile reglementate.

Utilizatorii IMI desemnați de aceste instituții au primit informații cu privire la utilizarea modulelor Sistemului IMI pentru recunoașterea calificărilor profesionale (cereri de informații, registre electronice, notificări, alerte privind diplome falsificate și sancțiuni profesionale).

Pe parcursul acestor zile, participanții au beneficiat de instruire și în ceea ce privește Baza de Date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate (RegProf), Portalul Digital Unic și Punctul de Contact Unic electronic, instrumente electronice dezvoltate de Comisia Europeană pentru facilitarea recunoașterii calificărilor profesionale.

Loading