Începând cu data de 22 mai 2018, CNRED pune în aplicare noile prevederi referitoare la procedurile de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate pentru solicitanții care intenționează să își continue studiile sau să lucreze în România.

Principalele modificări au urmărit reducerea numărului de documente necesare pentru emiterea atestatelor de recunoaștere/echivalare, fiind acceptate acte de studii fără traduceri pentru cele emise în limbile de circulație internațională. Recunoașterea este facilitată, de asemenea, pentru accesul la domenii similare în învățământul superior a titularilor diplomelor cu acces restrictiv în statul de origine.
În linie cu recomandările formulate la nivel european în domeniul recunoașterii studiilor și concomitent cu asigurarea facilitării mobilității academice și profesionale, prioritate asumată la nivel european, CNRED recunoaște, conform noii metodologii, diplomele de bacalaureat fără aplicarea unor examene de diferență.

Consultați noile prevederi ale OMEN nr. 3630/2018 privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate.

Loading