În data de 7 septembrie a.c., CNRED a găzduit vizita de studiu a unei delegații din Republica Arabă Egipt condusă de dna prof. Youhansen Eid, Președintele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație (NAQAAE) și formată din reprezentanți ai Ministerului Educației, Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație, Ministerului pentru Imigrare și ai structurii specifice Programului TVET.

Scopul vizitei a fost acela de a prezenta modul de organizare și funcționare a CNRED și procedurile de recunoaștere aplicate în vederea analizării posibilității ca Agenția egipteană de Asigurare a Calității în Educație să preia, de la Ministerul pentru Învățământ Superior și Cercetare Științifică, atribuțiile de recunoaștere la nivel național, în prezent, având și competențe în ceea ce privește stabilirea și aplicarea Cadrului Național al Calificărilor.

Delegația egipteană și-a exprimat interesul cu privire la rolul Centrelor NARIC-ENIC, procedura de recunoaștere aplicată de CNRED, dezvoltarea paginii web a CNRED și colaborarea în plan internațional.

Loading