În perioada 18 – 19 octombrie a.c., s-au desfășurat, la Tunis, mai multe acțiuni de promovare a învățământului superior românesc, organizate de Consiliul Național al Rectorilor (CNR), Ministerul Educației Naționale din România, Ministerul Învățământului Superior și Cercetării Științifice din Tunisia și Ambasada României în Republica Tunisiană.

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) a fost invitat pentru a furniza informații cu privire la procedurile de recunoaștere a diplomelor românești în această țară, în contextul în care interesul comun îl reprezintă armonizarea sistemelor educaționale și adaptarea lor la mediul competițional și la provocările externe.

Pe lângă întâlnirile cu reprezentanții universităților din Tunisia, Forumul universităților din cele două țări, CNRED a fost prezent și la târgul educațional „Campus Roumanie”, organizat pentru a promova oferta de învățământ superior din România, dar și pentru a furniza informații cu privire la mediul social, academic și cultural din România, avantaje oferite de învățământul românesc, precum și demersurile pentru înscrierea la studii universitare în țara noastră și recunoașterea studiilor.

Loading