În calitate de membru al rețelelor ENIC-NARIC, CNRED a participat astăzi, 9 iunie, la cea de-a 28-a reuniune anuală a rețelelor ENIC-NARIC (Centrele Naționale pentru Recunoașterea Academică și Informare), organizată online de către Comisia Europeană, cu sprijinul Consiliului European, UNESCO și Centrul ENIC-NARIC din Portugalia.

Reuniunea anuală a pus pe agendă acțiunile și proiectele rețelelor ENIC-NARIC în domeniul recunoașterii studiilor, impactul COVID-19 asupra învățământului superior și provocările generate în recunoașterea studiilor dintr-o perspectivă europeană, Spațiul european al educației, modul în care acțiunile Spațiului european al educației (digitalizarea și asigurarea calității) influențează practicile de recunoaștere, Convenția globală privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior, precum și rolul Rețelei Centrelor Naționale de Informare Asia – Pacific (APNNIC) în diseminarea de informații relevante pentru recunoașterea calificărilor și despre colaborările internaționale stabilite între centrele din zona Asia – Pacific.

În prezent, rețeaua ENIC-NARIC numără 55 de state membre, fiind un exemplu de bune practici în recunoașterea studiilor pentru dezvoltarea unor noi rețele regionale în baza Convențiilor privind recunoașterea studiilor pentru Asia, Orientul Mijlociu, Africa sau America Latină.

Rețeaua NARIC a fost înființată în anul 1984, secretariatul acesteia fiind asigurat de Comisia Europeană ai cărei membri sunt statele Uniunii Europene. Centrele NARIC sprijină și oferă asistență pentru implementarea Convenției de la Lisabona privind recunoașterea studiilor de către autoritățile naționale competente din statele semnatare ale Convenției. Totodată, ele servesc drept mecanism de cooperare multilaterală în cadrul regiunii UNESCO Europa și America de Nord, asigurând, totodată, legătura cu alte regiuni UNESCO.

Rețeaua ENIC (Rețeaua europeană a centrelor naționale de informare) a fost înființată în anul 1994, în colaborare cu UNESCO și Consiliul Europei, în calitate de co-secretariat. Această rețea reunește țările semnatare ale Convenției de la Lisabona, având aceleași atribuții precum Centrele NARIC.

Centrul român NARIC a fost creat la 1 decembrie 1995, în baza Acordului no. 95-PECO-SOC-0019 încheiat cu Comisia Europeană, ca parte componentă a Agenţiei Naționale SOCRATES. În calitate de membru al rețelelor ENIC/NARIC, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor asigură, la nivel național și internațional la un schimb permanent de informații și asistență cu privire la sistemul de educație și statutul juridic al instituțiilor de învățământ din străinătate, formare, precum și la condițiile specifice acestor instituții pentru obținerea actelor de studii.

Pentru mai multe informații despre cele două rețele, accesați www.enic-naric.net

ENIC-NARIC

Loading