În data de 10 martie a.c., s-a desfășurat, la Riga, întâlnirea de lansare a proiectului OCTRA 2 – Online course catalogues and databases for transparency and recognition 2, nr. 101101695, finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea 3, proiect destinat membrilor rețelei Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC, în care România este partener alături de Letonia, Polonia, Irlanda, Bulgaria, Armenia, Bosnia și Herțegovina.

Proiectul OCTRA 2 își propune să exploreze în continuare rolul cataloagelor de cursuri online ale instituțiilor de învățământ superior din țările partenere în proiect, cu accent pe micro-certificări, pentru a asigura sprijin instituțiilor de învățământ superior în furnizarea de informații fiabile pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, inclusiv micro-certificări, care în viitor pot conduce la recunoașterea automată a calificărilor din învățământul superior.

În cadrul reuniunii s-au discutat aspecte privind implementarea proiectului precum activitățile, planul de acțiune, livrabilele, managementul financiar și procesul de diseminare. Activitățile proiectului includ: identificarea la nivelul fiecărui partener a practicilor naționale, recomandărilor și abordărilor cu privire la micro-certificări și cataloagele de cursuri online; îmbunătățirea și adaptarea liniilor directoare (elaborate în proiectul anterior) privind cataloagele de cursuri online și micro-certificările, inclusiv modul de includere a acestora în cataloagele de cursuri online; consolidarea dialogului între instituțiile de învățământ superior, Centrele ENIC-NARIC, evaluatori și alte părți interesate implicate în recunoaștere (de exemplu, angajatori, studenți) cu privire la furnizarea de informații fiabile și unitare privind calificările din învățământul superior și micro-certificările.

Pagina proiectului poate fi accesată la httpss://aic.lv/en/par-aic/projects/octra-2

Loading