Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) a devenit partener în proiectul european denumit Sistemul de Informare cu privire la Diplomele Academice anterioare Bologna (ISOBAQ) finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea 3, proiect destinat membrilor rețelei Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC. Coordonatorul proiectului este Centrul național de recunoaștere din Bulgaria – https://nacid.bg/en/about/, iar perioada de implementare este cuprinsă între aprilie 2016 și septembrie 2017.

Scopul proiectului este acela de a consolida cunoașterea reciprocă a diferitelor sisteme de învățământ superior din străinătate, în special central și est-europene, prin construirea unei baze de date comune pentru colectarea tipizatelor actelor de studii (diplome/foi matricole) emise de-a lungul timpului în învăţământul superior, anterior modificărilor introduse prin adoptarea sistemelor de educație de tip Bologna. În acest proiect participă 7 centre ENIC/NARIC, respectiv centrele din Bulgaria, România, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și Croația.

Baza de date va fi accesibilă numai evaluatorilor din cadrul Centrelor de recunoaștere din cele 55 de state membre ale Rețelei ENIC/NARIC – https://www.enic-naric.net și reprezintă un instrument de lucru utilizat pentru schimbul de informații, simplificarea și îmbunătățirea procedurilor de recunoaștere.

CNRED va colabora, în implementarea acestui proiect, cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale și cu instituțiile de învățământ superior din România în vederea facilitării recunoașterii, în străinătate, a diplomelor absolvenților noștri și, implicit, a promovării învățământului românesc superior.

Loading