Centrul ENIC-NARIC norvegian a organizat, în perioada 4 – 5 mai a.c., la Oslo, întâlnirea de lansare a proiectului European Qualifications – Refugees and Recognition 4 (EQUAL), nr. 101101707, finanțat de Comisia Europeană, proiect destinat membrilor rețelei Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC, în care România este partener alături de Lituania, Polonia, Italia, Grecia și Regatul Țărilor de Jos.

Una dintre provocările curente evidențiată de partenerii proiectului o constituie recunoașterea calificărilor care nu pot fi dovedite prin documente specifice, context în care proiectul își propune: pe de o parte, să asigure implementarea articolului VII din Convenția de la Lisabona care are în vedere recunoaşterea atestatelor deţinute de refugiati, persoane strămutate şi de persoane aflate în situaţia de refugiat; pe de altă parte, să sprijine centrele ENIC/NARIC participante la proiect în elaborarea mecanismelor specifice recunoașterii, în mod echitabil și transparent, a calificărilor obținute de refugiați.

Organizatorii reuniunii au supus atenției, totodată, procedurile proprii pentru integrarea refugiaților în Norvegia, iar CNRED a prezentat prevederile legale naționale, care transpun inițiativele, recomandările și instrumentele din domeniul recunoașterii calificărilor obținute de refugiați elaborate la nivelul organizațiilor internaționale interguvernamentale, la care România este stat membru.

În cadrul reuniunii s-au mai discutat aspecte privind implementarea proiectului, precum activitățile, planul de acțiune, livrabilele, managementul financiar și procesul de diseminare.

*

Informații suplimentare referitoare la proiectul EQUAL pot fi consultate aici.

Loading