Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a participat, în perioada 6 – 7 decembrie a.c., la conferința DEQAR CONNECT “From Data to Policy – Linking Quality Assurance and Recognition”.

Pe parcursul celor două zile, în cadrul conferinței au fost discutate teme de interes pentru învățământul superior, printre care amintim: stadiul actual al bazelor de date existente în învățământul superior, crearea interoperabilității între acestea, integrarea platformei DEQAR în fluxurile de lucru din procesul de recunoaștere al studiilor/diplomelor și fuziune a datelor DEQAR pentru elaborarea politicilor la nivel național și european.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai ministerelor educației, centrelor din rețeaua ENIC-NARIC, ai agențiilor de asigurare a calității și experți în politici educaționale din Spațiul European al educației.

*

Ministerul Educației, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, este partener în proiectul european Enhancing the Coverage and Connectivity of QA in the EHEA through DEQAR (DEQAR CONNECT), finanțat prin programul Erasmus+ și coordonat de Registrul European de Asigurare a Calității pentru Învățământul Superior (EQAR). Acest proiect vizează activitățile derulate atât în cadrul Centrelor naționale de recunoaștere din rețeaua ENIC/NARIC, cât și la nivelul Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

Prin acest proiect, la care Ministerul Educației este partener, se urmărește atât extinderea implicării agențiilor de asigurare a calității în învățământul superior din Spațiul European al Învățământului Superior în procesul educațional, cât și îmbunătățirea calității și conectivității prin identificarea de noi oportunități de utilizare a datelor digitale și implementarea datelor DEQAR direct în fluxul procesului de recunoașterea studiilor/ diplomelor, respectiv a acreditării digitale.

Acord RO-MD photo 3

Acord RO-MD photo 1Acord RO-MD photo 2

Loading