În data de 5 noiembrie a.c., reprezentanții CNRED au fost alături, ca în fiecare an, de Uniunea Profesiilor Liberale din România, la ”Ziua Profesiilor Liberale din România”, care, de această dată, s-a desfășurat online sub tema ”Exercitarea profesiilor liberale în condițiile digitalizării” – httpss://www.uplr.ro/ .

Intervenția CNRED în calitate de Coordonator Național pentru Recunoașterea Calificărilor Profesionale a inventariat instrumentele electronice create de Comisia Europeană în domeniul recunoașterii calificărilor profesionale și al exercitării profesiilor reglementate printre care se află și cele liberale, subliniind faptul că acestea trebuie implementate atât din perspectiva obligațiilor care revin României ca stat membru, dar și a utilității pentru cetățeni și profesioniști, mai ales, în această perioadă de criză sanitară mondială. Astfel, au fost menționate Punctul de contact unic electronic și Portalul digital unic, implementate de Autoritatea pentru Digitalizarea României, precum și baza de date a Comisiei Europene – RegProf și Sistemul de informare al Pieței interne – IMI, pentru care CNRED este Coordonator Național și, în această calitate, colaborează îndeaproape cu autoritățile competente pentru profesiile reglementate.

De asemenea, reprezentanții celorlalte autorități publice și, respectiv, ai organizațiilor profesionale prezente la eveniment au evidențiat necesitatea adaptării administrației publice și a profesiilor liberale la procesul național și european de digitalizare, menționând măsurile adoptate până în prezent sau inițiativele în desfășurare, precum și oportunitatea accesării fondurilor europene în acest sens.

Loading