Comisia Europeană publică anual, începând cu anul 2013, date statistice referitoare la funcționarea rețelei IMI, care pun în evidență cei 5 indicatori de performanță pentru cererile de informații IMI – componenta Calificări Profesionale, modul coordonat de către CNRED, precum și rezultatele României, în prezent acestea poziționându-se peste media europeană:

  • Rapiditatea în acceptarea solicitărilor primite în decurs de o săptămână reprezintă procentul de solicitări acceptate din numărul total al cererilor de informații primite de autoritățile din România. Rezultatul din anul 2018 este 89%, acesta fiind cel mai bun din ultimii 6 ani.

  • Rapiditatea în răspunsul la solicitări reprezintă numărul mediu de zile în care au fost transmise răspunsurile, calculat pentru toate cererile de informații pentru recunoașterea calificărilor profesionale care au fost acceptate de autoritățile din România. Cel mai bun rezultat s-a înregistrat în anul 2018 – 14 zile calendaristice.

  • Cererile de informații pentru care s-a răspuns la data convenită în IMI reprezintă procentul din numărul total de cereri pentru care s-a răspuns în termenul acceptat de autoritatea destinatară din România. Rezultatul din anul 2018 este 92%, de asemenea cel mai bun din ultimii 6 ani.

Ultimii doi indicatori IMI, respectiv 4 și 5, sunt obținuți printr-un sondaj de măsurare a satisfacției autorității competente solicitante care are în vedere un chestionar facultativ pentru cererile de informații trimise pentru următoarele domenii legislative: Calificări profesionale, Servicii, Drepturile pacienților, Detașarea lucrătorilor.

  • Promptitudinea răspunsurilor reprezintă procentul de evaluări pozitive din numărul total de răspunsuri la chestionar. 91% reconfirmă cel mai bun rezultat în 2018.

  • Eforturile întreprinse reprezintă procentul de evaluări pozitive din numărul total de răspunsuri la chestionar. Rezultatul din anul 2018 este 94%, o nouă evoluție pozitivă.

Rezultatele anuale pentru cei cinci indicatori de performanță IMI sunt preluate în raportarea pentru fiecare țară din Tabloul de Bord al Pieței Interne care este publicat de Comisia Europeană în luna iulie a anului următor.

Graficele de mai sus prezintă evoluția indicatorilor de performanță IMI din ultimii 6 ani, în contextul creșterii volumului de cereri de informații gestionate de autoritățile competente.

În comparație cu anul 2013, primul an pentru care a fost realizată analiza comparativă a datelor statistice, numărul anual al cererilor de informații gestionate de autoritățile din România în domeniul calificărilor profesionale a crescut cu 225%, respectiv de la 703 cereri în 2013 la 1.586 cereri în 2018.

La nivel european, numărul total de cereri de informații pentru recunoașterea calificărilor profesionale în 2018 a fost de 16.254, iar în anul 2013 au fost înregistrate 5.957 de cereri IMI PQ. Se remarcă astfel că numărul de cereri de informații a crescut de aproape 3 ori.

Pentru informații suplimentare, se pot consulta:

Loading