Începând cu data de 1 septembrie a.c., în baza Convenției regionale Asia-Pacific privind recunoașterea calificărilor în învățământul superior (cunoscută drept Convenția de la Tokyo), Japonia a inaugurat Centrul Național de Informații pentru Recunoașterea Academică pentru furnizarea de informații referitoare la calificările din învățământul superior din Japonia, facilitând astfel recunoașterea acestora în întreaga lume.

Convenția de la Tokyo își propune să faciliteze mobilitatea internațională din învățământul superior din regiunea Asia-Pacific prin stabilirea unui cadru de colaborare între statele părți pentru recunoașterea reciprocă și echitabilă a învățământului superior. Părțile ar trebui să înființeze și să mențină centre de informare naționale (NIC) pentru a furniza informații referitoare la învățământul superior din fiecare stat. Japonia a aderat în decembrie 2017, iar Convenția a intrat în vigoare în februarie 2018. De la 1 august 2019, există opt state semnatare: Australia, China, Noua Zeelandă, Japonia, Republica Coreea, Sfântul Scaun, Mongolia și Turcia.

Centrul Național de Informații pentru Recunoașterea Academică din Japonia oferă informații despre sistemul de învățământ superior japonez, furnizează informații despre sistemele de învățământ din alte țări, în special din statele părți ale Convenției de la Tokyo, efectuează studii și cercetări relevante în domeniul recunoașterii actelor de studii și urmărește, totodată, să creeze o rețea globală pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior.

Pentru informații suplimentare, consultați:
Website: httpss://www.nicjp.niad.ac.jp/en/

Loading