La începutul săptămânii, CNRED a participat, la Bruxelles, la un seminar organizat de către Comisia Europeană cu privire la analiza mobilității lucrătorilor europeni în cadrul UE, ale cărei rezultate au fost publicate în Studiul “Movement of skilled labour”.

Subiect pe Agenda UE privind competențele și rezultat al preocupării pentru înțelegerea fluxurilor și măsurilor implementate de Statele Membre pentru a menține sau atrage forță de muncă calificată, Comisia Europeană a comandat un studiu independent pentru a examina "mobilitatea creierelor", concentrându-se asupra persoanelor cu o pregătire școlară medie și superioară. Rezultatele studiului au fost publicate în luna noiembrie 2018.

Datele colectate arată că fluxurile de mobilitate nu sunt echilibrate: în special, țările din Europa Centrală și de Est înregistrează un flux mai mare de emigranți decât imigranți. Aceste țări raportează efecte secundare negative temporare, în special dificultăți în identificarea persoanelor cu competențe adecvate pentru piața forței de muncă. Concomitent, în țările "de destinație", persoanele aflate în mobilitate ajung frecvent în situația de a ocupa un loc de muncă cu o calificare inferioară celei pe care o dețin, ceea ce poate fi justificat într-o anumită măsură prin lipsa de încredere în pregătirea dobândită în țara de origine.

În cadrul seminarului au mai fost prezentate exemple de inițiative pentru atragerea sau menținerea forței de muncă calificată de către statele membre, multe dintre aceste inițiative concentrându-se pe măsuri de reintegrare a propriilor lucrători din diaspora.

Pentru informații suplimentare, consultați: httpss://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20453&langId=mt

Loading