Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) a participat în calitate de partener, în data de 20 septembrie a.c., la Riga, Letonia, la conferința finală organizată în cadrul proiectului QUATREC 2 – „Compararea calificărilor pentru o recunoaștere echitabilă 2”.

Conferința cu tema ”Consolidarea rolului rezultatelor învățării în evaluarea calificărilor” a reunit experți din domeniul învățământului superior, reprezentând Centre ENIC-NARIC, agenții pentru asigurarea calității, Uniunea Europeană a Studenților, dar și angajatori.

Ministerul Educației a fost reprezentat de CNRED, Centru ENIC-NARIC, și de Universitatea de Vest din Timișoara, prin directorul Departamentului pentru Managementul Calității.

În cadrul evenimentului au fost discutate teme precum impactul utilizării rezultatelor învățării în educația pentru viitor, importanța utilizării rezultatelor învățării în clasificarea ocupațiilor europene – ESCO și în evaluarea calificărilor; recomandările pentru formularea și compararea rezultatelor învățării în termeni de recunoaștere rezultate în urma activităților proiectului QUATREC 2. Universitatea de Vest din Timișoara a prezentat propriul model privind utilizarea rezultatelor învățării pentru definirea programelor de studii.

Prezentările susținute în cadrul conferinței pot fi vizualizate aici.

*

Ministerul Educației, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), a devenit partener în proiectul european „Compararea calificărilor pentru o recunoaștere echitabilă 2 (QUATREC 2)”, finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea 3, proiect destinat membrilor rețelei Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC.

Coordonatorul acestui proiect este Centrul Național de Recunoaștere din Letonia. Proiectul a fost implementat începând cu luna iunie 2020 și se încheie în luna septembrie a.c.. În acest proiect au participat șase centre ENIC-NARIC, respectiv Centrele din Letonia, România, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Bulgaria, Lituania și Armenia.

Scopul proiectului „Compararea calificărilor pentru o recunoaștere echitabilă 2 (QUATREC 2)” este acela de a facilita utilizarea rezultatelor învățării în evaluarea diplomelor emise de instituțiile de învățământ superior pentru recunoașterea echitabilă de către angajatori. Un alt obiectiv al proiectului este acela de a elabora și pilota o metodologie pentru utilizarea rezultatelor învățării, în urma concluziilor și a recomandărilor din primul proiect.

AIC

Loading