În perioada 18-20 septembrie a.c., la invitația CNRED, reprezentanți ai autorităților competente și relevante înregistrate în Sistemul de Informare al Pieței Interne (IMI), Punctul de Contact Unic electronic (PCUe), Baza de date europeană pentru Profesiile Reglementate (RegProf) și care gestionează aplicațiile pentru Cardul Profesional European (CPE) au participat la sesiunile de instruire pentru utilizatorii IMI, PCUe, RegProf și CPE în aula Universității de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

Au participat reprezentanți ai instituţiilor de învăţământ superior acreditate, Inspectoratelor Şcolare Judeţene, Agențiilor Județene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Centrelor Regionale de Formare Profesională a Adulților, Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene, precum și reprezentanți ai Autorităților Competente pentru profesiile reglementate și ai altor autorități relevante care utilizează modulele Sistemului IMI pentru recunoașterea calificărilor profesionale (cereri de informații, registre electronice, notificări, alerte privind diplome falsificate și sancțiuni profesionale, Cardul Profesional European), Punctul de Contact Unic electronic și Baza de date europeană pentru Profesiile Reglementate.

Loading