Ministerul Educației și Cercetării, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), a devenit partener în proiectul european „Compararea calificărilor pentru o recunoaștere echitabilă 2 (QUATREC 2)”, finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea 3, proiect destinat membrilor rețelei Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC.

Coordonatorul acestui proiect este Centrul Național de Recunoaștere din Letonia. Proiectul a fost implementat începând cu luna iunie 2020 și se va încheia în luna mai 2022. În acest proiect participă șase centre ENIC/NARIC, respectiv centrele din Letonia, România, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Bulgaria, Lituania și Armenia.

Scopul proiectului „Compararea calificărilor pentru o recunoaștere echitabilă 2 (QUATREC 2)” este acela de a facilita utilizarea rezultatelor învățării în evaluarea diplomelor emise de instituțiile de învățământ superior pentru recunoașterea echitabilă de către angajatori. Un alt obiectiv al proiectului este acela de a elabora și pilota o metodologie pentru utilizarea rezultatelor învățării, în urma concluziilor și a recomandărilor din primul proiect.

Prin proiectul QUATREC (2018-2020) s-a urmărit încurajarea utilizării rezultatelor învățării în procesul de evaluare a diplomelor pentru îmbunătățirea recunoașterii acestora, în conformitate cu tendințele actuale. Obiectivul a fost de a compara calificările și rezultatele învățării în plan orizontal și de a identifica dacă rezultatele învățării pentru calificări de același nivel sunt comparabile. Mai multe detalii despre proiect pot fi consultate aici.

CNRED va colabora, în implementarea acestui proiect, cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării și cu instituțiile de învățământ superior din România, în vederea facilitării recunoașterii, în străinătate, a diplomelor absolvenților noștri și, implicit, a promovării învățământului românesc superior.

AICErasmus+

Loading