Ministerul Educației prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a organizat, în data de 27 iunie a.c., alături de Consiliul Europei, o reuniune pentru promovarea Pașaportului European al Calificărilor pentru Refugiați – EQPR în cadrul proiectului internațional cu același nume care urmărește implementarea acestui instrument de recunoaștere în statele europene.

În deschiderea reuniunii, Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul educației a prezentat măsurile implementate de Guvernul României în favoarea refugiaților, elevi și studenți din Ucraina, evidențiind rolul important al cooperării la nivel european și al schimbului de bune practici.

La reuniune au participat reprezentanții Consiliului Europei în domeniul educației, UNHCR, precum și ai Centrelor de recunoaștere din Franța, Polonia, Republica Moldova, alături de direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, Autorității Naționale pentru Calificări și Agenției Naționale pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior; totodată, reprezentanții instituțiilor de învățământ superior din România și ai Centrului de recunoaștere din Grecia au fost prezente online la reuniune.

Intervențiile au subliniat rolul important al EQPR pentru facilitarea accesului la studii și la piața forței de muncă în beneficiul titularului și al statului gazdă, fiind prezentate exemple de bune practici privind implementarea EQPR în Franța, Polonia și Grecia.

EQPR este un instrument care facilitează recunoașterea calificărilor refugiaților chiar și în absența documentației complete a acestora, în baza unei evaluări transparente și credibile și este folosit de persoanele refugiate atunci când doresc să urmeze studii suplimentare sau când își caută un loc de muncă.

În contextul crizelor actuale care implică refugiați și persoane aflate în situații similare, instituțiile de învățământ superior au un dublu rol, respectiv să faciliteze accesul la studii al acestor persoane, inclusiv prin luarea în considerare a EQPR, dar și să participe la evaluarea calificărilor care nu pot fi dovedite prin acte în vederea emiterii EQPR.

*

Cu prilejul Zilei Mondiale a Refugiatului, Consiliul Europei a lansat noul video de prezentare a EQPR:
httpss://www.coe.int/en/web/education/-/refugees-share-their-experiences-of-using-the-european-qualifications-passport-for-refugees

banner reuniune ENIC-NARICbanner CNRED

Loading