La 30 martie 2019, Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană și va deveni țară terță; retragerea se va produce fie în baza unui acord de retragere sau automat, fără încheierea unui astfel de instrument juridic internațional, în funcție de rezultatul negocierilor dintre Comisia Europeană și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Potrivit Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții din 27 august 2018, „indiferent de scenariul avut în vedere, acest lucru va provoca perturbări semnificative pentru cetățenii, întreprinderile și administrațiile din Europa”.

Pentru recunoașterea calificărilor profesionale, realizată în prezent în baza Directivei 2005/36/CE, Comisia Europeană a publicat cadrul general în Notice to Stakeholders Withdrawal of the United Kingdom and EU Rules in the Field Of Regulated Professions and the Recognition of Professional Qualifications – httpss://ec.europa.eu/growth/content/brexit-%E2%80%93-guidance-stakeholders-impact-field-regulated-professions-and-recognition_ro  la data de 21 iunie 2018, din care rezultă următoarele:

  • deciziile de recunoaștere pronunțate înainte de data retragerii continuă să își producă efectele juridice pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene și al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord,
  • după data retragerii, recunoașterea se va realiza conform regulilor naționale ale statelor membre ale Uniunii, respectiv ale Regatului Unit,
  • necesitatea consultării în perioada următoare a autorităților naționale din statele membre competente pentru recunoașterea calificărilor profesionale, în cazul calificărilor obținute în Regatul Unit înainte de data retragerii.

Pentru recunoașterea academică, se vor aplica în continuare, și după data retragerii, prevederile Convenției cu privire la recunoașterea atestatelor obținute în învățământul superior în statele din regiunea Europei, adoptată la Lisabona la 11 aprilie 1997 (ratificată de România prin Legea  nr. 172/1998), precum și celelalte prevederi naționale în materie.

*

Alte informații privind efectele Brexit sunt publicate de Ministerul Afacerilor Externe prin Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene – httpss://afacerieuropene.mae.ro/brexit

Totodată puteți consulta buletinul dedicat Brexit-ului – httpss://afacerieuropene.mae.ro/node/2657

Loading