Până la 31 decembrie 2020 când are loc finalizarea perioadei de tranziție pentru retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din UE, recunoașterea diplomelor și a calificărilor profesionale obținute în Marea Britanie de cetățenii români și membrii acestora de familie se realizează în aceleași condiții aplicabile cetățenilor UE, conform reglementărilor europene și naționale în materie.

Astfel, până la această dată, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) aplică principiul recunoașterii automate a diplomelor obținute în statele membre ale UE (inclusiv Marea Britanie) sau la universități de prestigiu din întreaga lume.

După încheierea perioadei de tranziție, recunoașterea academică și profesională se va realiza în conformitate cu procedurile stabilite pentru recunoașterea calificărilor obținute în state non-UE, cu respectarea prevederilor Convenției de la Lisabona și a celorlalte reglementări în materie. Aceasta presupune evaluarea programelor de studii urmate în Marea Britanie și aplicarea de măsuri compensatorii în cazul în care se constată diferențe substanțiale, cu excepția situației în care diplomele au fost obținute la universități de prestigiu din Marea Britanie.

Pentru a beneficia de avantajele perioadei de tranziție, recomandăm tuturor cetățenilor români și membrilor acestora de familie care au studiat în Marea Britanie să aplice pentru recunoașterea studiilor!

CNRED pune la dispoziția publicului un instrument de recunoaștere online a diplomelor, prin Punctul de Contact Unic electronic (PCUe) – httpss://edirect.e-guvernare.ro, fără a exclude posibilitatea transmiterii solicitării și a documentelor aferente prin poștă sau curier rapid – www.cnred.edu.ro .

Loading