În data de 23 iunie 2016, cetățenii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au decis prin referendum ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană (UE). Ca urmare a acestui vot, Guvernul britanic a declanșat procesul de retragere la 29 martie 2017, prin activarea Articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

În octombrie 2019, liderii UE 27 și partea britanică au ajuns la un consens politic privind Acordul de retragere a Regatului Unit din UE. Ulterior, acesta a fost aprobat de către autoritățile britanice și de către UE și a intrat în vigoare la 1 februarie 2020.

Acordul permite ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană de o manieră ordonată și predictibilă. În același timp, instituie o perioadă de tranziție începând cu 1 februarie 2020 până la 31 decembrie 2020*.

Pe durata acesteia, Regatul Unit va aplica dreptul Uniunii Europene** și va fi asimilat unui stat membru, dar nu va mai lua parte la procesul decizional de la nivelul UE. Astfel, până la terminarea perioadei de tranziție, nu vor exista schimbări pentru cetățenii, consumatorii, întreprinderile, investitorii, studenții și cercetătorii din UE și din Regatul Unit.

Totodată, acordul prevede o protecție reciprocă pentru cetățenii Uniunii și resortisanții Regatului Unit, precum și pentru membrii de familie ai acestora, în cazul în care și-au exercitat dreptul la liberă circulație înainte de încheierea perioadei de tranziție. Astfel, aceste persoane pot să locuiască, să lucreze sau să studieze în continuare în statul-gazdă, ca până în prezent, în aceleași condiții de fond ca cele prevăzute în dreptul Uniunii.

Acordul garantează dreptul de a rămâne și de a-și continua activitățile curente pentru peste 3 milioane de cetățeni ai UE din Regatul Unit și peste 1 milion de resortisanți ai Regatului Unit din țările UE.

Mai multe informații referitoare la procesul BREXIT:

_______________________

* Conform Acordului de retragere, perioada de tranziție poate fi prelungită o singură dată cu unul până la doi ani. O decizie în acest sens trebuie luată în comun de UE și Regatul Unit înainte de 1 iulie 2020.

** Dreptul UE va continua să se aplice integral, în toate domeniile de politică, Regatului Unit și pe teritoriul acestuia, cu excepția dispozițiilor tratatelor și ale actelor care nu aveau caracter obligatoriu pentru Regatul Unit înainte de intrarea în vigoare a Acordului de retragere.

Sursa: httpss://www.edu.ro/retragerea-regatului-unit-al-marii-britanii-%C8%99i-irlandei-de-nord-din-uniunea-european%C4%83-brexit

Loading