Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației a organizat astăzi, 14 iulie, un workshop online de informare și diseminare a rezultatelor proiectului QUATREC 2 („Compararea calificărilor pentru o recunoaștere echitabilă 2”).

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior, ai Ministerului Educației și ai Autorității Naționale pentru Calificări, precum și angajatori din România și a supus atenției și dezbaterii rezultatele proiectului cu scopul de a facilita utilizarea rezultatelor învățării în evaluarea studiilor de către instituțiile de învățământ superior și pentru recunoașterea echitabilă de către angajatori. De asemenea, a fost prezentată și metodologia de utilizare a rezultatelor învățării și a recomandărilor privind formularea acestora.

Concluziile acestor dezbateri evidențiază actualitatea și necesitatea utilizării rezultatelor învățării de către părțile interesate, în special de către instituțiile de învățământ superior, în procesele de realizare a calificărilor/programelor de studii și de evaluare a studiilor și de către angajatori în procedurile de recrutare și selecție a resurselor umane pe baza competențelor deținute.

De asemenea, concluziile workshop-ului se pliază pe unul din elementele de bază din structura proiectului de lege a învățământului superior, lansat miercuri, 13 iulie, în consultare publică de Ministerul Educației. Mai exact, s-a subliniat necesitatea flexibilizării proceselor educaționale prin programe de formare continuă cu volume reduse de învățare, finalizate cu microcertificări care aparțin persoanei care le-a dobândit, putând fi partajate și fiind portabile.

Astfel, programele de formare continuă pot avea volume reduse de învățare, vizând rezultate ale învățării corespunzătoare, care se finalizează cu o microcertificare. Rezultatele învățării sunt evaluate în baza unor standarde transparente și clar definite, vizează cunoștințe, aptitudini și competențe specifice care răspund unor nevoi ale societății, personale, culturale sau ale pieței muncii. Microcertificările pot fi utilizate în mod individual sau pot fi cumulate în vederea obținerii unui certificat corespunzător.

*

Ministerul Educației, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), a devenit partener în proiectul european „Compararea calificărilor pentru o recunoaștere echitabilă 2 (QUATREC 2)”, finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea 3, proiect destinat membrilor rețelei Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC.  Coordonatorul acestui proiect este Centrul Național de Recunoaștere din Letonia.

Proiectul a fost implementat începând cu luna iunie 2020 și se va încheia în luna septembrie 2022. În acest proiect participă șase centre ENIC/NARIC, respectiv centrele din Letonia, România, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Bulgaria, Lituania și Armenia.

Obiectivul proiectului „Compararea calificărilor pentru o recunoaștere echitabilă 2 (QUATREC 2)” este acela de a facilita utilizarea rezultatelor învățării în evaluarea diplomelor emise de instituțiile de învățământ superior pentru recunoașterea echitabilă de către angajatori. Un alt obiectiv al proiectului este acela de a elabora și pilota o metodologie pentru utilizarea rezultatelor învățării, în urma concluziilor și a recomandărilor din primul proiect.

Informații suplimentare referitoare la proiectul Compararea calificărilor pentru o recunoaștere echitabilă 2 (QUATREC 2) pot fi consultate aici.

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

 

Sursa: httpss://edu.ro/comunicat_presa_58_2022_workshop_utilizare_rezultate_invatare_microcertificari

Loading