Alături de reprezentanții Centrelor ENIC-NARIC din Italia, Olanda și Franța, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a participat, în data de 6 aprilie a.c., la cea de-a patra reuniune de lucru online a proiectului DEQAR CONNECT.

Partenerii acestui proiect urmăresc conexiunea platformelor electronice proprii cu baza de date DEQAR, utilizând și integrând datele DEQAR în fluxurile de lucru interne specifice recunoașterii actelor de studii obținute în străinătate.

În cadrul videoconferinței, reprezentanții centrelor ENIC-NARIC, printre care și ENIC-NARIC România, au prezentat stadiul integrării datelor din platforma DEQAR în platformele proprii și acțiunile planificate până la sfârșitul lunii mai a.c., când va avea loc o nouă reuniune de lucru cu reprezentanții EQAR (Registrul European de Asigurare a Calității pentru Învățământul Superior) și experții centrelor ENIC-NARIC.

*

Ministerul Educației, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, este partener în proiectul european Enhancing the Coverage and Connectivity of QA in the EHEA through DEQAR (DEQAR CONNECT), finanțat prin programul Erasmus+ și coordonat de Registrul European de Asigurare a Calității pentru Învățământul Superior (EQAR), fiind destinat rețelelor Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC și Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

Scopul proiectului DEQAR CONNECT este acela de a extinde implicarea agențiilor de asigurare a calității în învățământul superior din Spațiul European al Învățământului Superior și de a îmbunătăți conectivitatea prin explorarea de noi oportunități de utilizare a datelor DEQAR direct în fluxul de lucru de recunoaștere, acreditare digitală etc.

Loading