UNESCO a aniversat ieri, 25 noiembrie a.c., un an de la semnarea Convenției globale privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior, la care au participat reprezentanții țărilor semnatare, inclusiv România, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.

Momentul aniversar a reiterat obiectivul general al Convenției, și anume nevoile internaționale de mobilitate academică și profesională, care să asigure respectarea drepturilor solicitanților la o recunoaștere corectă și transparentă a calificărilor/diplomelor acestora, dar și obligațiile titularilor acestor calificări, precum și punerea în aplicare a unor proceduri de recunoaștere clare și nediscriminatorii.

Acest eveniment s-a suprapus și cu intrarea în vigoare a Convenției regionale pentru recunoașterea studiilor pentru Africa, semnată la Addis Abeba, prilej cu care recunoașterea studiilor a devenit mai facilă și în statele din regiune, semnatare ale acestei Convenții.

Pentru promovarea Convenției globale privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior și a principiilor generale de recunoaștere a studiilor și de încurajare a mobilității studenților și personalului didactic, UNESCO a creat o pagină website dedicată, ce cuprinde textul Convenției, evenimente conexe și povești de succes:

httpss://en.unesco.org/themes/higher-education/recognition-qualifications/global-convention

Loading