În data de 17 februarie a.c., s-a desfășurat, la Riga, întâlnirea de lansare a proiectului ARAQUA – Road to Automatic Recognition of Higher Education Access Qualifications, nr. 101101645, finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea 3, proiect destinat membrilor rețelei Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC, în care România este partener alături de Letonia, Regatul Danemarcei, Italia, Malta, Estonia, Slovacia, Armenia și Irlanda. Scopul proiectului este acela de a identifica și mapa, la nivelul țărilor partenere, calificările ce permit accesul în învățământul superior în vederea dezvoltării unui set de recomandări pentru centrele ENIC/NARIC și pentru instituțiile de învățământ superior care să conducă la o recunoaștere automată între state a acestor calificări. Un alt obiectiv al proiectului este acela de a elabora o fișă pentru stabilirea criteriilor de cartografiere a calificărilor de acces la învățământul superior și promovarea discuțiilor dintre centrele ENIC/NARIC și instituțiile de învățământ superior cu privire la procedurile și criteriile de recunoaștere automată. În cadrul reuniunii s-au discutat aspecte privind implementarea proiectului precum planul de acțiune, activitățile, livrabilele, managementul financiar și diseminarea; în ceea ce privește activitățile care urmează a fi derulate pentru atingerea obiectivelor, au fost identificate următoarele: dezvoltarea unei metodologii comune pentru studiul care va fi realizat de fiecare stat partener, elaborarea unui studiu privind calificările care dau acces la învățământ superior în fiecare tară parteneră și redactarea unei fișe pentru maparea calificărilor care dau acces la învățământ superior în vederea recunoașterii automate. Pagina proiectului poate fi accesată la https://aic.lv/en/par-aic/projects/araqua

Loading