Cu prilejul celei de-a 30-a Reuniune comună anuală a Centrelor membre ale Rețelelor ENIC-NARIC (Centrele Naționale pentru Recunoaștere Academică și Informare), care s-a desfășurat în perioada 11 – 13 iunie 2023, la Stockholm, Suedia, reprezentantul CNRED a fost desemnat membru în Comitetul Consultativ al rețelei NARIC.

Reuniunea comună a Centrelor membre ale Rețelelor ENIC-NARIC, la care Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor participă în calitatea sa de membru al Rețelelor ENIC-NARIC, a fost organizată în acest an de către Comisia Europeană, cu sprijinul Consiliului Europei, UNESCO și a Centrului omolog din Suedia.

Pe parcursul celor două zile dedicate politicilor de recunoaștere a studiilor pe plan european și internațional, workshop-urile organizate au inventariat temele de interes actual pentru comunitatea academică și angajatori, precum: transformarea digitală și recunoașterea automată, recunoașterea și integrarea pe piața muncii, rolul infrastructurii recunoașterii în dezvoltarea capacității instituționale, implementarea principalelor instrumente internaționale juridice în domeniu (Convenția de Recunoaștere de la Lisabona și Convenția globală privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior), dar și a unor convenții regionale, precum Tokyo pentru regiunea Asia-Pacific, Convenția pentru statele arabe și cea pentru America latină, Addis-Abeba pentru Africa etc.

Consiliul Europei, la rândul său, a prezentat Recomandarea Comitetului de Miniștri privind combaterea fraudei în domeniul educației și promovarea eticii, transparenței și integrității în educație și a moderat în acest sens un atelier de lucru „Pentru o educație de calitate, fără fraudă și corupție: rolul ENIC-NARIC”, subliniind importanța și rolul Centrelor naționale de recunoaștere în cooperarea regională și interregională.

Pentru mai multe informații:

ENJM2023-Stockholm – Swedish Council for Higher Education (uhr.se)

httpss://www.coe.int/en/web/education/-/enic-and-naric-networks-results-of-the-elections

Loading