În perioada 4-5 iulie 2023 s-a desfășurat, la Paris, Prima Sesiune a Conferinței Interguvernamentale a Statelor Părți la Convenția globală privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior, organizată de către UNESCO. Din partea României, au participat doamna Gianina Chirazi, directorul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) – Centru național ENIC/NARIC și reprezentanții Delegației Permanente a României pe lângă UNESCO.

Conferința interguvernamentală are rolul de a promova aplicarea Convenției, precum și de a supraveghea implementarea acesteia prin adoptarea de recomandări, declarații, modele de bune practici sau orice text subsidiar relevant la nivel global sau interregional; totodată, Conferința poate adopta instrucțiuni operaționale pentru Statele Părți, în consultare cu comitetele convențiilor regionale de recunoaștere.

Punctele principale ale Agendei au vizat alegerea Biroului Conferinței care va funcționa până la viitoarea sesiune ordinară a Conferinței (sesiunile ordinare au loc la fiecare doi ani), adoptarea Regulamentului de procedură al Conferinței și stabilirea calendarului privind adoptarea Programului de lucru interim 2023-2025. În activitatea sa, Conferința este sprijinită de Secretariatul Conferinței, asigurat de directorul general al UNESCO, care pregătește documentația Conferinței, elaborează ordinea de zi pentru reuniuni și supraveghează executarea deciziilor sale.

Din acest moment, ca urmare a alegerii Biroului Conferinței și a adoptării Regulamentului de procedură în cadrul acestei Primei Sesiune a Conferinței interguvernamentale, vor putea fi demarate acțiunile de implementare a Convenției de către Statele Părți sub coordonarea structurilor Conferinței și a reprezentanților UNESCO.

La nivel național, CNRED este, conform Convenției, “structura națională de implementare”, beneficiind de sprijinul celorlalte departamente și organisme de specialitate ale Ministerului Educației, în cooperare cu instituțiile de învățământ superior din România.

România s-a aflat între primele 5 state din lume care au ratificat Convenția prin Legea nr. 164/2021, România a acceptat Convenția globală privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019; Convenția a intrat în vigoare la data 5 martie 2023 (la 15 mai a.c., 22 de state semnatare ratificaseră Convenția).

Pentru mai multe informații cu privire la Convenția globală, puteți accesa httpss://www.unesco.org/en/higher-education/global-convention

Loading