Proiectul OCTRA 2 – Online course catalogues and databases for transparency and recognition 2

În data de 14 septembrie a.c., s-a desfășurat, la Riga, prima întâlnire de lucru pentru a analiza progresul în cadrul proiectului OCTRA 2 – Online course catalogues and databases for transparency and recognition 2, nr. 101101695, finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea 3. Acest proiect este destinat membrilor rețelei Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC, în care România este partener alături de Letonia, Polonia, Irlanda, Bulgaria, Armenia, Bosnia și Herțegovina.

În cadrul reuniunii partenerii au prezentat și discutat rezultatele chestionarelor și interviurilor realizate împreună cu reprezentanții instituțiilor de învățământ superior cu privire la modul de implementare, utilizare și recunoaștere a micro-certificărilor la nivel național, precum și accesibilitatea oferită cataloagelor de cursuri online la nivel instituțional. Cu acest prilej au fost discutate și viitoarele activități și evenimente planificate, precum și aspecte privind implementarea proiectului (planul de acțiune, livrabile, managementul financiar și procesul de diseminare).

*

Proiectul OCTRA 2 își propune să exploreze în continuare rolul cataloagelor de cursuri online ale instituțiilor de învățământ superior din țările partenere în proiect, cu accent pe micro-certificări, pentru a asigura sprijin instituțiilor de învățământ superior în furnizarea de informații fiabile pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, inclusiv micro-certificări, care în viitor pot conduce la recunoașterea automată a calificărilor din învățământul superior. Activitățile proiectului includ: identificarea la nivelul fiecărui partener a practicilor naționale, recomandărilor și abordărilor cu privire la micro-certificări și cataloagele de cursuri online; îmbunătățirea și adaptarea liniilor directoare (elaborate în proiectul anterior) privind cataloagele de cursuri online și micro-certificările, inclusiv modul de includere a acestora în cataloagele de cursuri online; consolidarea dialogului între instituțiile de învățământ superior, Centrele ENIC-NARIC, evaluatori și alte părți interesate implicate în recunoaștere (de exemplu, angajatori, studenți) cu privire la furnizarea de informații fiabile și unitare privind calificările din învățământul superior și micro-certificările.

Pagina proiectului poate fi accesată la https://aic.lv/en/par-aic/projects/octra-2

Proiectul ARAQUA – Road to Automatic Recognition of Higher Education Access Qualifications

În data de 30 august a.c., s-a desfășurat, în format hibrid, întâlnirea de lucru pentru a discuta progresul în cadrul proiectului ARAQUA – Road to Automatic Recognition of Higher Education Access Qualifications, nr. 101101645, finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea 3, proiect destinat membrilor rețelei Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC, în care România este partener alături de Letonia, Regatul Danemarcei, Italia, Malta, Estonia, Slovacia, Armenia și Irlanda.

Fiecare partener a prezentat cu acest prilej Profilul de țară (Country profile) elaborat în cadrul primelor activități ale proiectului, profil ce descrie sistemul de educație preuniversitar din statul partener, precum și actele de studii care dau acces la învățământul superior. Analiza și compararea acestor informații fac obiectul următorului pachet de activități în cadrul proiectului.

*

Proiectul ARAQUA urmărește să identifice și să mapeze, la nivelul țărilor partenere, calificările ce permit accesul în învățământul superior în vederea dezvoltării unui set de recomandări pentru centrele ENIC/NARIC și pentru instituțiile de învățământ superior care să conducă la o recunoaștere automată între state a acestor calificări. Un alt obiectiv al proiectului este acela de a elabora o fișă pentru stabilirea criteriilor de cartografiere a calificărilor de acces la învățământul superior și promovarea discuțiilor dintre centrele ENIC/NARIC și instituțiile de învățământ superior cu privire la procedurile și criteriile de recunoaștere automată.

Pagina proiectului poate fi accesată la https://aic.lv/en/par-aic/projects/araqua

Loading