În data de 22 septembrie a.c., s-a desfășurat, la Oslo, prima întâlnire de lucru pentru a analiza progresul în cadrul proiectului European Qualifications – Refugees and Recognition 4 (EQUAL), nr. 101101707, finanțat de Comisia Europeană, proiect destinat membrilor rețelei Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC, în care România este partener alături de Lituania, Polonia, Italia, Grecia și Regatul Țărilor de Jos.

În cadrul reuniunii partenerii au prezentat și discutat stadiul de implementare a proiectului. Cu această ocazie printr-o analiză SWOT, au fost evaluate activitățile desfășurate și punerea în aplicare a viitoarelor acțiuni. Totodată, au fost puse în discuție rezultatele chestionarului realizat împreună cu reprezentanții instituțiilor de învățământ superior cu privire la recunoașterea calificărilor pentru refugiați și de mapare a procedurilor existente. Pe baza acestor informații partenerii proiectului vor crea module de pregătire atât pentru personalul din Centrele NARIC, cât și pentru reprezentanții instituțiilor de învățământ superior.

*

Obiectivul general al proiectului își propune să sprijine centrele NARIC să elaboreze mecanisme specifice recunoașterii, în mod echitabil și transparent, a calificărilor dovedite sau nu prin documente, obținute de refugiați.

Proiectul EQUAL se bazează pe experiențele din proiectele anterioare – Toolkit, REACT și ARENA – pentru a asigura în continuare implementarea articolului VII din Convenția de recunoaștere de la Lisabona. Proiectul va sprijini Centrele NARIC în stabilirea unor proceduri de recunoaștere durabile care sunt conforme cu legislația și practicile naționale de admitere. Prin evaluarea nevoilor la nivel local, instruire structurată și mentorat, proiectul va contribui la dezvoltarea capacității autorităților responsabile de recunoaștere în noile țări recrutate în proiect – Polonia, Lituania și România.

Pagina proiectului poate fi accesată la https://erasmuspluss.no/equal

Loading