CNRED continuă seria acțiunilor dedicate “recunoașterii automate” în cadrul proiectului european ARAQUA

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a organizat la Universitatea Națională de Muzică București, în perioada 29 februarie – 01 martie, o serie de acțiuni în cadrul proiectului Road to Automatic Recognition of Higher Education Access Qualifications (ARAQUA), nr. 101101645, finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea 3, proiect destinat membrilor rețelei Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC, în care România este partener alături de Letonia, Regatul Danemarcei, Italia, Malta, Estonia, Slovacia, Armenia și Irlanda.

În data de 29 februarie a.c., Centrele partenere în proiect au participat la un atelier de lucru dedicat conceptului european de „recunoaștere automată” și dezvoltării mecanismelor adecvate de implementare, alături de alți experți din Albania, Andorra, Franța, Germania, Monaco, Spania, Islanda, Finlanda, Olanda, Slovacia, urmărind recomandările formulate de către Comisia Europeană și perspectivele beneficiarilor, precum Ministerul Educației din România și instituțiile de învățământ superior.

După introducerea scopului și obiectivelor proiectului ARAQUA -, respectiv cartografierea calificărilor ce permit accesul în învățământul superior și dezvoltarea unui set de recomandări pentru centrele ENIC-NARIC și pentru instituțiile de învățământ superior care să faciliteze recunoașterea automată între state a acestor calificări -, Centrele partenere au prezentat principalele concluzii din raportul comparativ realizat de către țările partenere; raportul comparativ elaborat a urmărit cadrul legislativ național, maparea calificărilor naționale ce permit accesul în învățământul superior, precum și modalități de recunoaștere și recomandări pentru recunoașterea automată a calificărilor care permit accesul în învățământul superior.

Cu acest prilej, partenerii au supus atenției exemple de bune practici implementate la nivel național care pot utilizate la nivel european, ceea ce a condus la identificarea altor mecanisme și instrumente concrete ce pot fi utilizate în implementarea conceputului de recunoaștere automată”.

Atelierul de lucru a mai inclus prezentarea procedurilor de recunoaștere a calificărilor ce permit accesul la studiile universitare în România, UK și Armenia, precum și un panel de discuții în care reprezentanți ai Ministerului Educației din România, Estonia, Malta și Universitatea Româno-Americană au dezbătut principiile și criteriile minime ce trebuie avute în vedere în implementarea recunoașterii automate, dar și obstacolele sau limitările ce trebuie avute în vedere în aplicarea acestui concept.

Proiectul ARAQUA a continuat în cea de-a doua zi cu discuții referitoare la activitățile planificate pentru perioada următoare, printre care se regăsește și organizarea unui workshop național cu reprezentanții instituțiilor de învățământ din România pentru prezentarea rezultatelor proiectului și a recomandărilor specifice implementării recunoașterii automate.

Informații suplimentare referitoare la proiectul ARAQUA – https://aic.lv/en/par-aic/projects/araqua

Data publicării: 04.03.2024

Loading