Consolidarea rolului activ al României în structurile UNESCO prin participarea la prima reuniune extraordinară a Conferinței interguvernamentale a Statelor Părți la Convenția globală privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior

România a participat, în data de 7 martie a.c., la prima reuniune extraordinară a Conferinței interguvernamentale a Statelor Părți la Convenția globală privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior. Țara noastră a fost al cincilea stat care a ratificat această Convenție, ce a intrat în vigoare la începutul anului 2023.

În deschiderea sesiunii, ambasadorul României pe lângă UNESCO, Simona-Mirela Miculescu, a susținut o intervenție, în calitate de președinte al Conferinței Generale UNESCO, în care s-a referit la importanța acestui instrument pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în învățământul superior și a încurajat statele membre ale UNESCO să ratifice Convenția.

Reuniunea a avut ca obiectiv principal adoptarea programului de activități pentru perioada 2024-2025, structurat pe 4 direcții principale și pe care Statele Părți urmează a-l implementa: elaborarea proiectului de directive operaționale care urmează să fie adoptate la a doua sesiune ordinară a Conferinței; elaborarea unui set de recomandări privind relația dintre Convenția globală și Convențiile regionale de recunoaștere a calificărilor; activități de cercetare și dezvoltare a capacităților; activități de promovare a ratificării Convenției și de comunicare.

În cadrul reuniunii, reprezentantul României – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, structura națională de implementare a Convenției din cadrul Ministerului Educației – a avut o intervenție în care a exprimat sprijinul țării noastre pentru adoptarea acestui program de lucru ambițios, rezultatul unei serii de consultări și negocieri interguvernamentale consistente desfășurate pe parcursul anului 2023, care ia în considerare provocările actuale din domeniu, inclusiv situația recunoașterii calificărilor refugiaților sau a persoanelor care fug din calea conflictelor.

În linia strategiei naționale de internaționalizare introduse prin noua Lege a învățământului superior nr. 199/2023, România va continua să fie un partener activ în cadrul structurilor internaționale ale Convenției, promovând învățământul superior românesc și procedurile transparente și eficace de recunoaștere la nivel internațional.

Data publicării: 08.03.2024

Loading