Microcertificările și cataloagele de cursuri online pe agenda proiectului european OCTRA 2

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a participat online, în perioada 20 – 21 martie, la o serie de acțiuni organizate în Varșovia de Centrul omolog în cadrul proiectului OCTRA 2 – Online course catalogues and databases for transparency and recognition 2, nr. 101101695, finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea 3. Acest proiect este destinat membrilor rețelei Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC, în care România este partener alături de Letonia, Polonia, Irlanda, Bulgaria, Armenia, Bosnia și Herțegovina.

În data de 20 martie a.c., Centrul leton a prezentat în deschidere scopul și obiectivele proiectului OCTRA 2, respectiv identificarea la nivelul fiecărui partener a practicilor naționale și recomandărilor cu privire la microcertificări și cataloagele de cursuri online; îmbunătățirea și adaptarea recomandărilor (elaborate în proiectul anterior) privind cataloagele de cursuri online și microcertificările, inclusiv modul de includere a acestora în cataloagele de cursuri online; consolidarea dialogului între instituțiile de învățământ superior, Centrele ENIC-NARIC, evaluatori și alte părți interesate implicate în recunoaștere (de exemplu, angajatori, studenți) cu privire la furnizarea de informații fiabile și unitare privind calificările din învățământul superior și microcertificările.

În acest context, Centrele partenere din România și Bulgaria au prezentat rapoartele de țară elaborate cu contribuția instituțiilor de învățământ superior și a Centrelor ENIC/NARIC, evidențiind existența, în cazul României, a cadrului legal cu privire la utilizarea microcertificărilor și accesibilitatea cataloagelor de cursuri online.

Reprezentanți ai universităților și studenților din Polonia și Letonia au împărtășit exemple de bune practici și experiențe proprii implementate la nivel național care pot utilizate și la nivel european, în ceea ce privește furnizarea de informații privind microcertificărilor și a conținutului cataloagelor de cursuri online.

Atelierul de lucru a mai inclus o discuție de tip panel privind asigurarea accesului la informații pentru micro-certificări în contextul recunoașterii, urmărindu-se avantajele în ceea ce privește publicarea informațiilor despre microcertificări, principalele provocări pentru furnizarea de informații despre microcertificări, precum și principalele elemente/caracteristici despre microcertificări care ar trebui publicate pentru a facilita recunoașterea acestora.

Proiectul OCTRA 2 a continuat în cea de-a doua zi cu discuții referitoare la activitățile planificate pentru perioada următoare, printre care se regăsește și organizarea unui workshop național cu reprezentanții instituțiilor de învățământ din România pentru prezentarea rezultatelor proiectului și a recomandărilor formulate privind accesibilitatea informațiilor pentru microcertificări și cataloagele de cursuri online.

Informații suplimentare referitoare la proiectul OCTRA 2 – https://aic.lv/en/par-aic/projects/octra-2

Data publicării: 21.03.2024

Loading