Inițiative europene în domeniul recunoașterii calificărilor, pe agenda de discuții cu mediul universitar din România

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) a organizat astăzi, 16 mai a.c., o serie de dezbateri online cu instituțiile de învățământ din România, dedicate implementării unor inițiative europene recente ce facilitează procesul de admitere a studenților europeni.

Astfel, recunoașterea automată a calificărilor care dau acces la învățământul superior, utilizarea cataloagelor online de cursuri, microcertificările și bunele practici în materie la nivel european au fost prezentate  de CNRED și discutate cu reprezentanții mediului universitar din România.

Instrumentele create recent la nivel european sunt dezvoltate, totodată, în cadrul a două proiecte finanțate prin programul Erasmus+, acțiunea 3, și sunt destinate membrilor rețelei Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC:

Proiectul OCTRA 2 – Online course catalogues and databases for transparency and recognition 2, nr. 101101695, în care România este partener alături de Letonia, Polonia, Irlanda, Bulgaria, Armenia, Bosnia și Herțegovina -, își propune să exploreze în continuare rolul cataloagelor de cursuri online ale instituțiilor de învățământ superior din țările partenere în proiect, cu accent pe micro-certificări, pentru a asigura sprijin instituțiilor de învățământ superior în furnizarea de informații fiabile pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, inclusiv micro-certificările care în viitor pot conduce la recunoașterea automată a calificărilor din învățământul superior.

Proiectul ARAQUARoad to Automatic Recognition of Higher Education Access Qualifications, nr. 101101645, în care România este partener alături de Letonia, Regatul Danemarcei, Italia, Malta, Estonia, Slovacia, Armenia și Irlanda – explorează și mapează, la nivelul țărilor partenere, calificările ce permit accesul în învățământul superior în vederea dezvoltării unui set de recomandări pentru centrele ENIC-NARIC și pentru instituțiile de învățământ superior care să faciliteze recunoașterea automată între state a acestor calificări.

Din perspectiva celor de mai sus, dezbaterile au evidențiat interesul și preocupările instituțiilor de învățământ superior din România pentru consolidarea dimensiunii internaționalizării, precum și necesitatea unei colaborări permanente cu Ministerul Educației și a schimbului de bune practici.

Pentru mai multe informații, accesați:

https://aic.lv/en/par-aic/projects/octra-2

https://aic.lv/en/par-aic/projects/araqua

Data publicării: 16.05.2024

Loading