A 31-a reuniune anuală a rețelelor ENIC-NARIC și 40 de ani de existență a rețelei NARIC

În calitatea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) de membru al Rețelelor ENIC-NARIC, reprezentanții CNRED au participat, în perioada 23 – 25 iunie 2024, la Reuniunea comună anuală a Centrelor membre ale Rețelelor ENIC-NARIC (Centrele Naționale pentru Recunoaștere Academică și Informare), organizată la Napoli (Italia) de către Comisia Europeană cu sprijinul Consiliului Europei, UNESCO și a Centrului omolog din Italia.

Workshop-urile dedicate, pe parcursul a două zile, politicilor de recunoaștere a studiilor pe plan european și internațional, au adus în atenție și au supus dezbaterii o serie de teme de interes actual pentru comunitatea academică și angajatori, precum: transformarea digitală în implementarea politicilor de recunoaștere și rolul inteligenței artificiale, educația transnațională, provocările naționale în recunoașterea calificărilor refugiaților, recunoașterea automată. Dezbaterile au urmărit, totodată, aplicarea principalelor instrumente internaționale juridice în domeniu (Convenția de Recunoaștere de la Lisabona și Convenția globală privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior) și operaționalizarea unor convenții regionale (Tokyo pentru regiunea Asia-Pacific, Convenția pentru statele arabe și cea pentru America latină, Addis-Abeba pentru Africa).

Consiliul Europei, la rândul său, a continuat seria acțiunilor de informare referitoare la combaterea fraudei în domeniul educației și promovarea eticii, transparenței și integrității în educație și a prezentat în acest sens publicația sa recentă, “Glosar de termeni pentru etică și integritate în educație”; publicația poate fi consultată pe platforma paneuropeană ETINED privind etica, transparența și integritatea în educație.

Reuniunea din acest an a fost marcată de aniversarea a 40 de ani de la înființarea rețelei NARIC, al cărei Secretariat este asigurat de Comisia Europeană. Având ca membri statele Uniunii Europene, Centrele NARIC sprijină și oferă asistență pentru implementarea Convenției de la Lisabona privind recunoașterea studiilor de către autoritățile naționale competente din statele semnatare ale Convenției. Totodată, acestea servesc drept mecanism de cooperare multilaterală în cadrul regiunii UNESCO Europa și America de Nord, asigurând și legătura cu alte regiuni UNESCO.

Data publicării: 26.06.2024

Loading