Un demers european de durată se încheie cu succes pentru România – statele membre ale UE vor recunoaște automat diplomele românești de asistent medical generalist obținute înainte de aderare

La 12 februarie a.c. s-a publicat, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Directiva (UE) 2024/505 a Parlamentului European și a Consiliului din 7 februarie 2024 de modificare a Directivei 2005/36/CE în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale ale...