Centru de asistenţă pentru recunoaşterea calificărilor profesionale

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor este centrul de asistenţă din România, în conformitate cu prevederile art. 371 din Legea nr. 200/25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, a cărui sarcină este de a furniza cetăţenilor şi centrelor de asistenţă din celelalte state membre asistenţă privind recunoaşterea calificărilor profesionale, inclusiv informaţii privind

Legea nr. 200/2004 transpune Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale pentru a cărei aplicare poate fi consultat Ghidul elaborat de Comisia Europeană.

Punctul de Contact Unic electronic

Centrul de asistenţă din România furnizează asistenţă cetăţenilor în exercitarea drepturilor conferite de lege, după caz, în cooperare cu Centrul de asistenţă din statul membru de origine şi autorităţile competente şi punctul de contact unic electronic, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.

RegProf – Comisia Europeană

Hotărârea Guvernului nr. 414/2020 privind desemnarea coordonatorului național și a utilizatorilor pentru baza de date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate – RegProf, precum și pentru aprobarea activităților de înregistrare a profesiilor reglementate din România și cooperarea administrativă cu Comisia Europeană și autoritățile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană stabilește cadrul pentru furnizarea de informații în baza de date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate – RegProf și utilizarea acesteia de către autoritățile competente pentru profesiile reglementate din România.

Orice autoritate competentă din România cooperează pe deplin cu Centrul de asistenţă din România şi, dacă este cazul, din statul membru de origine sau centrele de asistenţă din alte state membre şi oferă, la cererea acestor centre de asistenţă, toate informaţiile relevante cu privire la cazurile individuale, cu respectarea normelor de protecţie a datelor, în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal şi respectarea obligaţiei de confidenţialitate.

Sistemul de Informare al Pieţei Interne (IMI)
Cardul profesional european (EPC) – Europa ta

Informațiile publicate de Comisia Europeană în limba ucraineană privind accesul la piața forței de muncă din UE pot fi accesate la https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/index_ro.htm

Centrul de asistență se substituie Punctului Național de Contact pentru Recunoașterea Calificărilor Profesionale.

Loading