Informații pentru cetățeni ucraineni

Continuare studii

Vrei să te înscrii în clasele I – XII ?

În conformitate cu Ordinul de Ministru nr. 5638/2020, dosarele pentru echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate sunt primite şi evaluate de către Inspectoratelele Școlare.

Vrei să îți continui studiile într-una din universitățile din România ?

– Adresează-te direct Universitățiipentru recunoașterea perioadei de studii nefinalizate cu obținerea diplomei

– Adresează-te CNRED, pentru recunoașterea diplomelor de bacalaureat, școală profesională, postlicealălicențămaster sau doctorat

– Pașaportul European al Calificărilor pentru Refugiați – în cazul în care nu poți face dovada actelor de studii, aplică la CNRED, care lucrează împreună cu Consiliul Europei și alte state membre pentru emiterea unei recomandări privind nivelul de studii. Atenție: Pașaportul nu înlocuiește atestatul/decizia de recunoaștere a studiilor!

Acces la piața forței de muncă

– Dacă angajatorul îți solicită recunoașterea pentru o profesie nereglementată, adresează-te CNRED:

1. pentru recunoaștere calificări de nivel profesional și postliceal
2. pentru recunoaștere calificări de nivel universitar

– Adresează-te autorității competente, dacă ai o profesie reglementată

– Adresează-te Ministerului Muncii, dacă dorești să te încadrezi în muncă, dar nu ai documente care să probeze calificarea profesională sau experiența în activitate

– Pașaportul European al Calificărilor pentru Refugiați – în cazul în care nu poți face dovada actelor de studii, aplică la CNRED, care lucrează împreună cu Consiliul Europei și alte state membre pentru emiterea unei recomandări privind nivelul de studii. Atenție: Pașaportul nu înlocuiește atestatul/decizia de recunoaștere a studiilor!

Loading