Prezentare

Despre proiect

Info
Vizite

 360264 vizitatori

 2 vizitatori on-line

Preferințe

Connect again
---

Numele tău (sau pseudonimul):

Your secret code (associated with your pseudo)


 Number of members 64 members


Membri conectați

( nimeni )
Newsletter
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
8 Subscribers
Caută
Calendar
Riddle

I can read in your mind. Don't you believe it? Try! You will be amazed...

Reţeaua CRID

Închide Alba Iulia

Închide Arad

Închide Bacău

Închide Baia Mare

Închide Brașov

Închide București

Închide Cluj-Napoca

Închide Constanța

Închide Craiova

Închide Galați

Închide Iași

Închide Lugoj

Închide Oradea

Închide Petroșani

Închide Pitești

Închide Ploiești

Închide Reșița

Închide Sibiu

Închide Suceava

Închide Timișoara

Închide Târgoviște

Închide Târgu Jiu

Închide Târgu Mureș

Cluj-Napoca - Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

Scurt istoric

Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca a fost înființată în 1926, sub titulatura de Școala de Arte Frumoase, având în componență două secții: pictură și sculptură. Școala va parcurge mai multe faze, prima fiind cuprinsă între 1926 – 1933, urmată de mutarea temporară la Timișoara (1933 – 1949), cauzată de cel de-al doilea război modial. Revenirea la Cluj a școlii s-a realizat în anul 1950, devenind Institutul de Arte Plastice “Ion Andreescu” și cuprinzând următoarele specializări: Pictură, Sculptură, Grafică, Ceramică-Sticlă, Arte Textile și Design.

În 1990 școala primește denumirea de Academia de Arte Vizuale “Ioan Andreescu” și inițiază procesul de compatibilizare a planului de învățământ și a managementului universitar cu cele ale instituțiilor similare europene. Acest fapt a condus la lărgirea ariei specializărilor și a liniilor de studii prin înființarea secțiilor Foto-Video-Procesare computerizată a imaginii, Pedagogie – arte plastice și decorative, Conservare-Restaurare.

În anul 2001 se decide schimbarea denumirii școlii în Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca. De asemenea, începând cu această perioadă, politica școlii se schimbă radical: parteneriatele internaționale devin prioritare, scopul acestora fiind dezvoltarea mobilității studenților și profesorilor în vederea creșterii pregătirii profesionale a absolvenților și a îmbunătățirii calității procesului de învățământ.

Structura Universității

Universitatea de Artă și Design din Cluj este o instituție publică de învățământ superior artistic. Fiind subordonată Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din România, funcționează în cadrul național de legi și reglementări specifice domeniului educațional public.

În prezent, universitatea funcționează în conformitate cu principiile acordului Bologna, desfășurând un proces de învățământ pe trei cicluri, respectiv licență, master și doctorat.

Universitatea de Artă și Design cuprinde 2 facultăți care includ 9 secții, catedra de Discipline teoretice și un departament de pregătire a personalului didactic:

 1. FACULTATEA DE ARTE PLASTICE cu următoarele programe de studii universitare de licență:

  • Arte plastice (pictură), durata studiilor 3 ani (60 credite/an), învățământ de zi

  • Arte plastice (sculptură), durata studiilor 3 ani (60 credite/an), învățământ de zi

  • Arte plastice (grafică), durata studiilor 3 ani (60 credite/an), învățământ de zi

  • Arte plastice (fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii), durata studiilor 3 ani (60 credite/an), învățământ de zi

  • Conservare și restaurare, durata studiilor 3 ani (60 credite/an), învățământ de zi

  • Pedagogia artelor plastice și decorative, durata studiilor 3 ani (60 credite/an), învățământ de zi

În cadrul acestei facultăți sunt organizate și programe de studii universitare de master. Aceastea sunt:

  • Arte plastice (pictură), durata studiilor 2 ani (60 credite/an), învățământ de zi

  • Arte plastice (sculptură), durata studiilor 2 ani (60 credite/an), învățământ de zi

  • Arte plastice (grafică), durata studiilor 2 ani (60 credite/an), învățământ de zi

  • Arte plastice (fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii), durata studiilor 2 ani (60 credite/an), învățământ de zi

  • Conservare și restaurare, durata studiilor 2 ani (60 credite/an), învățământ de zi

  • Pedagogia artelor plastice și decorative, durata studiilor 2 ani (60 credite/an), învățământ de zi

  • Ilustrație și animație, durata studiilor 2 ani (60 credite/an), învățământ de zi

 

 1. FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE ȘI DESIGN cu următoarele programe de studii universitare de licență:

  • Ceramică – Sticlă – Metal, durata studiilor 3 ani (60 credite/an), învățământ de zi

  • Arte textile – design textil, durata studiilor 3 ani (60 credite/an), învățământ de zi

  • Modă – design vestimentar, durata studiilor 3 ani (60 credite/an), învățământ de zi

  • Design, durata studiilor 3 ani (60 credite/an), învățământ de zi

În cadrul acestei facultăți sunt organizate și programe de studii universitare de master. Aceastea sunt:

  • Ceramică – Sticlă, durata studiilor 2 ani (60 credite/an), învățământ de zi

  • Design textil, durata studiilor 2 ani (60 credite/an), învățământ de zi

  • Design vestimentar, durata studiilor 2 ani (60 credite/an), învățământ de zi

  • Design, durata studiilor 2 ani (60 credite/an), învățământ de zi

 

Catedra de Discipline teoretice (deservește studenții ambelor facultăți, asigurând pregătirea teoretică în domenii conexe profilului artistic).

 

3. Departamentului de pregatire a personalului didactic – absolvirea acestui departament acordă absolvenților dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul preuniversitar obligatoriu, liceal, postliceal, și superior

 

Studii universitare de doctorat - începând cu anul universitar 2003 – 2004, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca ofera și ciclul de studii doctorale. Doctoratul în arte plastice și decorative – bazat pe cercetarea științifică și creația artistică de valoare – are drept scop efectuarea unei cercetări specializate, sub îndrumarea unui profesor, sau a unui cercetător științific principal gradul I, cu atestare de conducător științific. Doctoratul se finalizează cu o teză susținută public. Titlul de Doctor în arte plastice și decorative se confirmă de către Consiliul de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.

 

Spații pentru învățământ, cercetare și alte activități profesionale

Universitatea dispune de treisprezece clădiri în care se află :

a. săli aferente specializărilor și programelor de studii

b. biblioteca

c. laboratoare

d. ateliere de creație artistică și de cercetare

e. ateliere de microproducție, ateliere de întreținere

f. săli de expoziții

g. magazii și depozite pentru materii prime și materiale, pentru produse finite de creație artistică (care formează documentarul instituției)

h. spații de cazare pentru studenții universității și pentru studenții străini beneficiari de granturi de mobilitate Erasmus, Ceepus, Fullbright

i. spații cu destinație administrativă (birouri).

Dotarea corespunzătoare a bibliotecii universității a reprezentat o prioritate a ultimilor ani pentru instituția noastră. Fondul bibliografic a fost extins considerabil, urmărindu-se cu precădere achiziționarea celor mai recente și relevante apariții din domeniu. În acest fel, considerăm că la ora actuală biblioteca Universității de Artă și Design este una dintre cele mai bine dotate din țară, capabilă să sprijine în mod adecvat pregătirea profesională a studenților.

Galeria Casa Matei a UAD se constituie deopotrivă drept rampă de lansare pentru studenții și masteranzii UAD și ca spațiu de expunere pentru diferite proiecte ale unor instituții sau personalități consacrate ale lumii artistice contemporane. Galeria Casa Matei funcționează ca galerie necomercială a cărei menire este de a pune la dispoziția studenților universității, și nu numai, un spatiu de expunere neconventional și usor accesibil publicului larg.

Colaborări și programe internaționale

Colaborările internaționale reprezintă o componentă esențială a politicilor de dezvoltare instituțională preconizată de către UAD. În acest sens, Universitatea de Artă și Design a stabilit relații de colaborare cu diverse instituții prestigioase din:

 • Austria – Academia de Arte Plastice din Viena; Austria Design (AD) din Kufstein; Uniunea Artiștilor Tirolezi din Innsbruck; Fundația Kunstforum Waldviertel din Schrems;

 • Belgia – Academia Regală de Arte Frumoase din Bruxelles; Activități „Euro Media“ din Bruxelles; Școala Superioară „Francisco Ferrer“din Bruxelles; Institutul de Arte Frumoase “Saint-Luc” din Liège;

 • Cehia – Yale University – Proiect de Educație Civică (CEP) – din Praga; Academia de Arte Frumoase, Arhitectură și Design din Praga; Facultatea de Arte Frumoase din cadrul Universității Tehnice din Brno;

 • Croația – Academia de Arte Frumoase din Zagreb

 • Elveția – Atelierul de Gravură din Laussane;

 • Franța – Primăria din Nantes; Școala Regională de Arte Frumoase din Nantes; Școala Superioară de Arte Decorative din Strasbourg; Școala Superioară de Arte Decorative din Paris; Scoala Superioara de Arte Frumoase din Cornouaille, Quimper; Esmod Internațional – cu sediul central la Paris; Universitatea „Stendhal“ din Grenoble; Casa de Modă „Kenzo“ din Paris; Casa de Modă „Lapidus“ din Paris;

 • Germania – Colegiul de Arte Aplicate din Schwabish Hall; Școala Populară din Herenberg; Universitatea Media din Köln; Primăria orașului Köln; Școala Superioară pentru Video și Film din Muenchen; Universitatea din Siegen; Galeria Kleinassen din Fulda; Kunsthalle Goeppingen din Goeppingen; Academia de Arte Frumoase din Karlsruhe, Academia de Arta din Hamburg

 • Grecia – Școala de Arte Frumoase din Atena; Școala „Omilos Dimitreli“ din Thessaloniki;

 • Italia – Institutul român de cultură și cercetare umanistă din Veneția; Academia Română din Roma; Academia de Arte Frumoase din Roma; Academia “Dino Scalabrino” din Montecatini Terme; primăriile orașelor Pistoia si Murlo; Academia de Arte Frumoase Abadir San Martino delle Scalle din Palermo; Academia de Arte Frumoase din Carrara; Fundația Romualdo Del Bianco din Florența;

 • Irlanda – Scoala de Arta si Design din Limerick

 • Olanda – Liga Europeană a Instituțiilor de Artă din Amsterdam; Societatea Internațională pentru Educație Artistică (INSEA) din Amsterdam; Universitatea de Arte din Utrecht; Academia „Minerva“ din Groningen;

 • Marea Britanie – Colegiul de Arte si Design Jordanstone din Dundee; Universitatea Angliei Centrale din Birmingham; Colegiul de Artă și Design din Lincolshire; Centrul Internațional de Textile (ITN); Organizația „Design for Transformation“; Colegiul „Gwent“ pentru Învățământ Superior din Newport; Asociația Națională pentru Învățământ Superior în Film și Video din Londra;

 • Republica Moldova – Universitatea de Stat a Artelor „Ion Creangă“ din Chișinău; Universitatea Privată „Perspectiva“ din Chișinău;

 • Slovenia – Academia de Arte Frumoase din Ljubljana; Departamentul de Arte Textile din cadrul Universității Ljubljana

 • Spania – Universitatea Castilla La Mancha din Cuenca; Universitatea Țării Basce din Bilbao;

 • SUA – Institutul de Arte din Cleveland; Departamentul de Arte Frumoase și Centrul Columbia de Arte Plastice de la Universitatea Missouri, Columbia; Universitatea Yale din New Haven;

 • Suedia – Universitatea de Arte Aplicate si Design din Stockholm

 • Ungaria – Universitatea din Pecs; Universitatea de Arte Plastice din Budapesta; Universitatea Maghiară de Arte Aplicate din Budapesta; Galeria din Miskolci; Târgul de Artă Hungexpo din Budapesta; Uniunea Graficienilor Maghiari din Budapesta.

 

 

Programe internaționale

În cadrul programului european SOCRATES–ERASMUS, UAD colaborează cu Școala Regională de Arte Frumoase din Nantes, Franța; Școala Superioară de Arte Decorative din Strasbourg, Franța; Școala Superioară „Francisco Ferrer“din Bruxelles, Belgia; Institutul de Arte Frumoase “Saint-Luc” din Liège, Belgia; Universitatea Castilla La Mancha din Cuenca, Spania; Universitatea Țării Basce din Bilbao, Spania; Academia de Arte Frumoase Abadir San Martino delle Scalle din Palermo, Italia; Academia de Arte din Macerata, Italia; Universitatea Angliei Centrale din Birmingham, Marea Britanie.

În cadrul programului regional CEEPUS, UAD colaborează cu Universitatea de Arte Aplicate și Design din Budapesta, Ungaria; Academia de Arte Frumoase din Cracovia, Polonia; Academia de Arte Frumoase din Zagreb, Croația; Facultatea de Arte Frumoase din cadrul Universității Tehnice din Brno, Cehia; Facultatea de Design Industrial din cadrul Academiei de Arte Frumoase din Ljubljana, Slovenia; Departamentul de Arte Textile din cadrul Universității Ljubljana, Slovenia; Academia de Arte Frumoase, Arhitectură și Design din Praga, Cehia; Academia de Arte Frumoase și Design din Bratislava, Slovacia; Academia de Arte Frumoase din Katowice, Polonia; Academia de Arte Frumoase din Poznan, Polonia.


Data publicării: 02/03/2011 @ 01:07
Ultima modificare: 06/03/2011 @ 20:29
Categorie: Cluj-Napoca
Pagină citită de 16325


Tipărește pagina Tipărește pagina


Reacții la acest articol


^ Sus ^