Prezentare

Despre proiect

Info
Vizite

 369756 vizitatori

 2 vizitatori on-line

Preferințe

Connect again
---

Numele tău (sau pseudonimul):

Your secret code (associated with your pseudo)


 Number of members 64 members


Membri conectați

( nimeni )
Newsletter
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
8 Subscribers
Caută
Calendar
Riddle

I can read in your mind. Don't you believe it? Try! You will be amazed...

Reţeaua CRID

Închide Alba Iulia

Închide Arad

Închide Bacău

Închide Baia Mare

Închide Brașov

Închide București

Închide Cluj-Napoca

Închide Constanța

Închide Craiova

Închide Galați

Închide Iași

Închide Lugoj

Închide Oradea

Închide Petroșani

Închide Pitești

Închide Ploiești

Închide Reșița

Închide Sibiu

Închide Suceava

Închide Timișoara

Închide Târgoviște

Închide Târgu Jiu

Închide Târgu Mureș

Legături

Dacă o legătură nu funcționează, contactează administratorul acestui portal pentru a-l informa.

Închide Adrese utile

Utilizarea fondurilor europene ne privește pe noi toți, pentru că prin intermediul lor România are șansa de a se dezvolta și de a se moderniza mai rapid.

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din Ministerul Finanțelor Publice, coordonatorul Fondurilor Structurale și de Coeziune în România, a creat aceasta pagină pentru a veni în sprijinul tuturor celor interesați de dezvoltarea viitoare a spațiului în care trăim.

Web site

Fondul Social European (FSE) este unul dintre fondurile structurale ale UE, creat pentru a reduce diferențele cu privire la standardele de viață și prosperitate în regiunile și statele membre ale UE și, prin urmare, pentru a promova coeziunea economică și socială.

FSE se dedică promovării ocupării forței de muncă în UE. El ajută statele membre să echipeze mai bine companiile și forța de muncă din Europa pentru a face față noilor provocări mondiale. Pe scurt:
 • Finanțarea se acordă în toate regiunile și statele membre, în special în cele mai puțin dezvoltate economic.
 • Este un element cheie al strategiei europene pentru 2020 vizând dezvoltarea și ocuparea forței de muncă, având scopul de a îmbunătăți viața cetățenilor UE oferindu-le susținere pentru dezvoltarea abilităților și perspective mai bune pentru obținerea unui loc de muncă.
 • În perioada 2007-2013, aproximativ 75 de miliarde de euro vor fi alocate regiunilor și statelor membre ale UE pentru a-și realiza obiectivele.

Web site

Fondul Social European (FSE) este instrumentul principal prin care Uniunea Europeană finanțează obiectivele strategice ale politicii de ocupare. Pentru 50 de ani, FSE a investit în programe dedicate creșterii gradului de ocupare în statele membre UE.

FSE finanțează următoarele priorități:
 • Creșterea adaptabilității lucrătorilor și întreprinderilor;
 • Creșterea accesului și a participării pe piața muncii;
 • Promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva discriminării și facilitarea accesului pe piața muncii pentru persoanele dezavantajate;
 • Promovarea parteneriatului pentru reformă în domeniile ocupării forței de muncă și incluziunii.
În același timp, în regiunile mai puțin dezvoltate care se înscriu sub obiectivul convergență, FSE va susține:
 • Investițiile în capital uman, în special prin îmbunăătățirea sistemelor de educație și formare;
 • Acțiuni având drept scop dezvoltarea capacității instituționale și a eficienței administrațiilor publice, la nivel național, regional sau local.

Web site

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) este organismul Guvernului României care coordonează sistemul de învățământ din România, stabilește obiectivele sistemului de învățamânt în ansamblul său, precum și obiectivele educaționale pe niveluri și profiluri de învățământ.

Web site

OI POSDRU - Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) este un Organism Intermediar național.

Web site

Europa.eu este site-ul oficial al Uniunii Europene. Acesta este un bun punct de plecare în cazul în care căutați informații și servicii furnizate de către UE, însă nu știți pe care dintre site-urile noastre să le accesați.

Acest site vă pune la dispoziție:

 • informații de bază cu privire la activitatea UE
 • cele mai noi știri și evenimente din UE
 • link-uri către informații despre UE pe site-urile instituțiilor și agențiilor UE.

Acest site este administrat de către departamentul Comunicare al Comisiei Europene în numele instituțiilor UE.

Web site

Închide Cercetare și inovare

Acest site a fost creat pentru a vă ajuta să aflați informații despre cercetarea europeană. Indiferent în ce domeniu vă desfășurați activitatea - cercetare sau învățământ, afaceri sau politică - întotdeauna veți găsi pe acest site informații care să vă intereseze. Puteți citi despre ultimele decizii politice sau despre cele mai recente progrese din domeniul cercetării; de asemenea, veți găsi un set de prezentări on-line despre „cercetarea europeană în acțiune”, destinate utilizatorilor care nu sunt specialiști în domeniu și disponibile în cel puțin 11 limbi.

Chiar dacă site-ul cuprinde peste 25 000 de pagini, puteți găsi cu ușurintă părțile care vă interesează cel mai mult, utilizând secțiunea „Cine sunteți?” (coloana din stânga), unde sunt disponibile pagini de linkuri care considerăm că v-ar interesa potrivit profilului dumneavoastră.

În același timp, aveți posibilitatea de a efectua o căutare pe site, de a recurge la indexul extins de cuvinte-cheie sau de a vizita toate subsite-urile disponibile, cu ajutorul hărții site-ului.

Dacă aveți întrebări, consultați secțiunea întrebări frecvente sau trimiteți o întrebare nouă serviciului de informare, care vă garantează primirea unui răspuns.

Meniul din partea de sus a paginii vă va conduce către site-uri specifice destinate programelor-cadru anterioare și actuale din domeniul cercetării, către site-uri privind aspecte care țin de politici și către pagini care vă oferă știri și informații.

Pentru informații suplimentare despre posibilitățile de navigare pe acest site, consultați secțiunea vizită de orientare.

Web site

Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică utilizează funcțiunea de informare ca principal element de realizare a politicii de cercetare în vederea realizării unei cât mai bune informări a cercetătorului implicat în realizarea efectivă a obiectivelor științifice, a diseminării cât mai largi și eficiente a rezultatelor tehnologice și științifice precum și pentru promovarea științei pentru cetățeni, cu respectarea principiilor transparenței informației.

O componentă a misiunii Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică este cea de comunicare, atât cu celelalte structuri ale administrației publice, cât și cu societatea civilă și cu cetățeanul. Autoritatea este responsabilă pentru:
 • diseminarea de informații în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării;
 • stimularea creșterii conștiinței publice cu privire la rolul cercetării-dezvoltării și inovării în procesul dezvoltării economice durabile;
 • stimularea și, după caz, asigurarea editării, tipăririi și difuzării de publicații sau de materiale specifice domeniului său de competență.

Web site

EURAXESS Romania reprezinta o extensie nationala a EURAXESS - Cercetatori in miscare care este o initiativa a Comisiei Europene si a tarilor participante in cadrul programelor de cercetare din Uniunea Europeana.

Portalul EURAXESS Romania contine informatii online atat pentru cercetatorii romani cat si pentru cei care vin in Romania. Centrele de Servicii EURAXESS si Punctele Locale de Contact EURAXESS ofera asistenta gratuita cercetatorilor in continua miscare si familiilor lor.

Web site

CORDIS, Serviciul de Informații Comunitar pentru Știință, Cercetare și Dezvoltare, este sursa oficială de informații privind al șaptelea program-cadru (PC7) al cererilor de propuneri; acesta oferă facilități web interactive, care leagă împreună cercetători, factorii de decizie politică, managerii și actori-cheie în domeniul cercetării.

CORDIS are aceste misiuni principale:

    1. Facilitarea participării la activitățile europene de cercetare;
    2. Sporirea exploatării rezultatelor cercetării, cu un accent pe sectoare cruciale pentru competitivitatea Europei;
    3. Promovarea difuzării cunoștințelor pentru stimularea performanței de inovare a întreprinderii, precum și acceptarea socială a noilor tehnologii.

CORDIS este gestionat de Oficiul pentru Publicații.

Pentru mai multe informații pe CORDIS, vă rugăm să vizitați
cordis.europa.eu/guidance/welcome_en.html

Utilizarea serviciilor on-line oferite de CORDIS este gratuită; aveți nevoie doar pentru să acoperiți costurile de conectare la internet.

Web site

Închide Educație

Biroul Internațional al Educației (BIE) este un institut UNESCO specializat în conținut educațional, metode și structuri. Misiunea generală a acestuia este de a contribui la realizarea calității în Educație pentru Toți (EPT). În acest scop, IBE construiește rețele pentru a împărtăși experiența privind dezvoltarea curriculum-ului în toate regiunile din lume, având ca obiectiv introducerea de abordări inovatoare în proiectarea curriculum-ului și punerea în aplicare a acestuia, pentru a îmbunătăți abilitățile practice și de a facilita dialogul internațional privind politicile educaționale și practicile.

Publicată pentru prima dată ca un CD-ROM-ul în 1996, baza de date World Data on Education (Date despre Sistemele de Educație) a fost îmbunătățită și extinsă în mod regulat, folosind informațiile incluse în rapoartele naționale cu privire la dezvoltarea educației, completate cu date din alte surse. Cinci ediții tipărite au fost produse până în 2003. Ediția a șasea 2006/07 conține detaliate și sistematizate informații cu privire la sistemele de educație din 161 țări din intreaga lume, cu un accent special pe programele de învățământ și procesele de dezvoltare a curriculum-ului.

Baza de date, care contine legături selectate către o gamă largă de surse de informații oficiale privind educația, pot fi de asemenea accesate online. Fiecare profil individual al sistemului național de învățământ pot fi descărcat în format PDF.

Web site

Închide Instituţii de învăţământ superior

Clasamentul Academic al Universităților Mondiale (ARWU) a fost publicat pentru prima dată în iunie 2003 de către Centrul pentru Universități de Clasă Mondială împreună cu Institutul de Învățământ Superior Jiao Tong din Shanghai, China, și apoi actualizate anual.

ARWU utilizează șase indicatori obiectivi pentru a realiza clasamentul universităților din lume, printre care:
 • numărul de absolvenți și al personalului care câștigă premii Nobel și medalii Fields,
 • numărul de cercetători de înaltă citat selectat de către Thomson Scientific,
 • numărul de articole publicate în revistele Nature and Science,
 • numărul de articole indexate în Science Citation Index - Expanded și în Social Sciences Citation Index,
 • precum și performanța pe număr de cercetători raportată la dimensiunea unei instituții.
Mai mult de 1000 de universități sunt evaluate
de ARWU în fiecare an și cele mai bune 500 sunt publicate pe web.

Web site

QS World University Rankings este un clasament al primelor 500 de universități din lume realizat de Quacquarelli Symonds (QS) folosind o metodologie care a fost publicată anual începând din 2004. Clasamentul QS a fost îmbunătățit treptat în timp, dar principiile de realizare nu s-au schimbat. Astfel, acesta a devenit unul de referință pentru lumea educației internaționale aflată într-o rapidă schimbare.

QS World University Rankings nu trebuie să fie confundat cu
THE World University Rankings. Topul QS au fost publicat inițial în colaborare cu Times Higher Education și a fost cunoscut sub numele de THE-QS World University Rankings. QS și-a asumat publicarea exclusivă a metodologiei existente, atunci când Times Higher Education s-a separat în scopul de a crea o nouă metodologie de clasament în 2010, care a devenit THE World University Rankings.

Web site

Clasamentul Webometrics a Universităților Mondiale, de asemenea, cunoscut sub numele de Clasificarea Web a Universităților Mondiale, este un sistem de evaluare pentru universitățile din lume, bazat pe un indicator compozit, care ia în considerare atât volumul conținutului web (numărul de pagini web și fișiere), precum și vizibilitatea și impactul acestor publicații web în funcție de numărul de legături externe (citări ale adresei site-ului) le-au primit.

Clasamentul este publicat de Cybermetrics Lab, un grup de cercetare al Consiliului Național Spaniol de Cercetare (CSIC), situat în Madrid.

Scopul clasamentului este de a îmbunătăți prezența instituțiilor academice și de cercetare pe Web și să promoveze publicarea cu acces deschis a rezultatelor științifice. Clasamentul a început în 2004 și este actualizat de două ori pe an, în ianuarie și în iulie. În prezent, clasamentul prezintă indicatori de web pentru mai mult de 20.000 de instituții de învățământ superior din întreaga lume.

Web site

Închide Resurse pentru studenți

Cardul Internațional de Identitate pentru Studenți (ISIC) deschide ușile pentru dumneavoastră și vă va ajuta să ajungeți departe și să aveți succes. Cu oferte pentru transport, magazine, restaurante, cinematografe, bănci nu veți da greș!

Web site

DreamSpark este simplu, oferă gratuit studenților instrumente profesionale de la Microsoft: unelte pentru programatori, unelte pentru design, servere, aplicații, instruire și certificare.

DreamSpark este un program creat de Microsoft pentru a oferi
în mod gratuit studenților softuri pentru design și instrumente pentru dezvoltare de soft. Programul a fost inițial disponibil pentru studenți în Belarus, Belgia, China, Finlanda, Franța, Germania, India, Spania, Suedia, Elveția, Tunisia, Marea Britanie și SUA, dar a fost ulterior extins în mai mult de 80 de țări. Pentru a se înregistra, studenții trebuie să viziteze site-ul DreamSpark și să verifice identitatea lor. Dovada statutului de student este necesară pentru accesul la produse.

Web site

UberStudent este o un sistem de operare pentru desktop care include aplicații pentru învățare, activități practice și care oferă studenților instrumente esențiale pentru a obține succesul academic. UberStudent este sprijinit de un mediu virtual gratuit de învățare. Cei care învață pe tot parcursul vieții, cercetătorii, studenții și profesorii care lucrează cu informația din toate sectoarele vor beneficia în mod egal.

Web site


^ Sus ^