Reteaua CRID

[en]  Prima pagină  Blog  Noutăți  Documente  Legături  FAQ  Impresii  Forum
Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

Scurt istoric

Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca a fost înființată în 1926, sub titulatura de Școala de Arte Frumoase, având în componență două secții: pictură și sculptură. Școala va parcurge mai multe faze, prima fiind cuprinsă între 1926 – 1933, urmată de mutarea temporară la Timișoara (1933 – 1949), cauzată de cel de-al doilea război modial. Revenirea la Cluj a școlii s-a realizat în anul 1950, devenind Institutul de Arte Plastice “Ion Andreescu” și cuprinzând următoarele specializări: Pictură, Sculptură, Grafică, Ceramică-Sticlă, Arte Textile și Design.

În 1990 școala primește denumirea de Academia de Arte Vizuale “Ioan Andreescu” și inițiază procesul de compatibilizare a planului de învățământ și a managementului universitar cu cele ale instituțiilor similare europene. Acest fapt a condus la lărgirea ariei specializărilor și a liniilor de studii prin înființarea secțiilor Foto-Video-Procesare computerizată a imaginii, Pedagogie – arte plastice și decorative, Conservare-Restaurare.

În anul 2001 se decide schimbarea denumirii școlii în Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca. De asemenea, începând cu această perioadă, politica școlii se schimbă radical: parteneriatele internaționale devin prioritare, scopul acestora fiind dezvoltarea mobilității studenților și profesorilor în vederea creșterii pregătirii profesionale a absolvenților și a îmbunătățirii calității procesului de învățământ.

Structura Universității

Universitatea de Artă și Design din Cluj este o instituție publică de învățământ superior artistic. Fiind subordonată Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din România, funcționează în cadrul național de legi și reglementări specifice domeniului educațional public.

În prezent, universitatea funcționează în conformitate cu principiile acordului Bologna, desfășurând un proces de învățământ pe trei cicluri, respectiv licență, master și doctorat.

Universitatea de Artă și Design cuprinde 2 facultăți care includ 9 secții, catedra de Discipline teoretice și un departament de pregătire a personalului didactic:

  1. FACULTATEA DE ARTE PLASTICE cu următoarele programe de studii universitare de licență:

În cadrul acestei facultăți sunt organizate și programe de studii universitare de master. Aceastea sunt:

 

  1. FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE ȘI DESIGN cu următoarele programe de studii universitare de licență:

În cadrul acestei facultăți sunt organizate și programe de studii universitare de master. Aceastea sunt:

 

Catedra de Discipline teoretice (deservește studenții ambelor facultăți, asigurând pregătirea teoretică în domenii conexe profilului artistic).

 

3. Departamentului de pregatire a personalului didactic – absolvirea acestui departament acordă absolvenților dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul preuniversitar obligatoriu, liceal, postliceal, și superior

 

Studii universitare de doctorat - începând cu anul universitar 2003 – 2004, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca ofera și ciclul de studii doctorale. Doctoratul în arte plastice și decorative – bazat pe cercetarea științifică și creația artistică de valoare – are drept scop efectuarea unei cercetări specializate, sub îndrumarea unui profesor, sau a unui cercetător științific principal gradul I, cu atestare de conducător științific. Doctoratul se finalizează cu o teză susținută public. Titlul de Doctor în arte plastice și decorative se confirmă de către Consiliul de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.

 

Spații pentru învățământ, cercetare și alte activități profesionale

Universitatea dispune de treisprezece clădiri în care se află :

a. săli aferente specializărilor și programelor de studii

b. biblioteca

c. laboratoare

d. ateliere de creație artistică și de cercetare

e. ateliere de microproducție, ateliere de întreținere

f. săli de expoziții

g. magazii și depozite pentru materii prime și materiale, pentru produse finite de creație artistică (care formează documentarul instituției)

h. spații de cazare pentru studenții universității și pentru studenții străini beneficiari de granturi de mobilitate Erasmus, Ceepus, Fullbright

i. spații cu destinație administrativă (birouri).

Dotarea corespunzătoare a bibliotecii universității a reprezentat o prioritate a ultimilor ani pentru instituția noastră. Fondul bibliografic a fost extins considerabil, urmărindu-se cu precădere achiziționarea celor mai recente și relevante apariții din domeniu. În acest fel, considerăm că la ora actuală biblioteca Universității de Artă și Design este una dintre cele mai bine dotate din țară, capabilă să sprijine în mod adecvat pregătirea profesională a studenților.

Galeria Casa Matei a UAD se constituie deopotrivă drept rampă de lansare pentru studenții și masteranzii UAD și ca spațiu de expunere pentru diferite proiecte ale unor instituții sau personalități consacrate ale lumii artistice contemporane. Galeria Casa Matei funcționează ca galerie necomercială a cărei menire este de a pune la dispoziția studenților universității, și nu numai, un spatiu de expunere neconventional și usor accesibil publicului larg.

Colaborări și programe internaționale

Colaborările internaționale reprezintă o componentă esențială a politicilor de dezvoltare instituțională preconizată de către UAD. În acest sens, Universitatea de Artă și Design a stabilit relații de colaborare cu diverse instituții prestigioase din:

 

 

Programe internaționale

În cadrul programului european SOCRATES–ERASMUS, UAD colaborează cu Școala Regională de Arte Frumoase din Nantes, Franța; Școala Superioară de Arte Decorative din Strasbourg, Franța; Școala Superioară „Francisco Ferrer“din Bruxelles, Belgia; Institutul de Arte Frumoase “Saint-Luc” din Liège, Belgia; Universitatea Castilla La Mancha din Cuenca, Spania; Universitatea Țării Basce din Bilbao, Spania; Academia de Arte Frumoase Abadir San Martino delle Scalle din Palermo, Italia; Academia de Arte din Macerata, Italia; Universitatea Angliei Centrale din Birmingham, Marea Britanie.

În cadrul programului regional CEEPUS, UAD colaborează cu Universitatea de Arte Aplicate și Design din Budapesta, Ungaria; Academia de Arte Frumoase din Cracovia, Polonia; Academia de Arte Frumoase din Zagreb, Croația; Facultatea de Arte Frumoase din cadrul Universității Tehnice din Brno, Cehia; Facultatea de Design Industrial din cadrul Academiei de Arte Frumoase din Ljubljana, Slovenia; Departamentul de Arte Textile din cadrul Universității Ljubljana, Slovenia; Academia de Arte Frumoase, Arhitectură și Design din Praga, Cehia; Academia de Arte Frumoase și Design din Bratislava, Slovacia; Academia de Arte Frumoase din Katowice, Polonia; Academia de Arte Frumoase din Poznan, Polonia.


Data publicării: 02/03/2011 @ 01:07
Ultima modificare: 06/03/2011 @ 20:29
Categorie: Cluj-Napoca
Pagină citită de 14988

up Sus up

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro .

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Copyright (c) 2011 "Informare corectă - cheia recunoașterii studiilor". Toate drepturile rezervate.


Site powered by GuppY - © 2004-2007 - CeCILL Free License